Posts met de tag nieuws12. augustus 2016
Op dit moment (12 augustus 2016) is er iets bijzonders aan de hand in Raard.
29. juli 2016
De startlijst voor de survival van zaterdag 27 augustus is bekend!
20. juli 2016
Van Kleffenswei - Goed nijs! De pet is wer werom!
16. juli 2016
Op maandag 13 juni bracht het college van de gemeente Dongeradeel een bezoek aan Doarpsbelang Boarnwert-Raard.
16. juli 2016
De meeste mensen redden zich prima zelf. Wie hulp nodig heeft, regelt dat vaak in de eigen omgeving. Maar voor sommige mensen is dat moeilijk. De gemeente heeft de taak hen daarbij te ondersteunen.
28. juni 2016
Op de pagina Doarpsvisie vind je de uitkomsten van het keukentafelgesprek op maandag 20 juni. Dit zijn alleen aanvullingen op de eerdere resultaten.
08. juni 2016
Maandag 30 mei was het tijd voor het 2e keukentafelgesprek over de doarpsvisie.
27. mei 2016
Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?
26. mei 2016
De provincie gaat een Omgevingsvisie opstellen; daarin komen de hoofdlijnen te staan van het provinciale beleid voor de inrichting en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
23. mei 2016
Op zaterdag 17 mei is de mobiele vogelkijkhut van ANV om 'e Koaien geplaatst op een perceel van Zorgboerderij 'De Iik' aan de Bannerhûs te Raard.

Meer weergeven