Nieuws uit de dorpen

Keramiekroute in Raard en Boarnwert

In het weekend van 24 en 25 juli en weekend van 14 en 15 augustus is er een keramiekroute door Raard en Boarnwert. 

meer lezen

Woningbouw - update

In mei verscheen er een oproep over het eventueel willen bouwen van een woning in Raard. Daarvoor hebben 7 belangstellenden zich gemeld. 

 

meer lezen

Enquête Veilig Buitengebied

De gemeenten Noardeast Fryslan en Dantumadiel zijn met bewoners, ondernemers en verschillende organisaties gestart met het project Veilig Buitengebied. Hierbij werken zij samen aan de veiligheid van ons grote buitengebied. 

meer lezen

Uitslag viswedstrijd 2021

Onder perfecte omstandigheden werd op zaterdagavond 12 juni een viswedstrijd gehouden in de Raarder Feart. 

meer lezen

Opschoonactie 2021

Oproep om het dorp schoon te maken (en te houden)!

meer lezen

Heb jij belangstelling om eventueel te bouwen in Raard?

Al een aantal jaren ligt er een plan klaar met de naam: Wenje yn Raard. In dit plan kun je lezen dat er eventueel nog ruimte is voor woningbouw. 

 

meer lezen

Geen jaarvergadering DB, wel documenten

Aangezien er dit jaar geen jaarvergadering is vanuit Dorpsbelang, is er besloten om een aantal documenten online te zetten.

meer lezen

Paaschallenge op 3 april in Raard

Doe jij zaterdag ook mee!?

meer lezen

Poppen uit Raard-eo in Kamp Morra

De afgelopen week is de school en zijn een aantal andere enthousiastelingen druk bezig geweest met het maken van poppen voor Kamp Morra. 

meer lezen

Infrarood Warmte Camera te huur

Na een succesvolle zonnepanelenactie in 2019, is het nu tijd voor een nieuwe insteek om geld en energie te besparen in Raard, Bornwird en Foudgum.

meer lezen

Bornwird en Raard op 'e kaart

Op de website weikopiebes.nl worden Raard en Bornwird uitgebreid besproken. Zowel huidige als historische feiten zijn uitgebreid toegelicht en beschreven op https://www.weikopiebes.nl/.

Archeologie in Bornwird en Raard

Op Archeoweb is een artikel verschenen over de archeologie in Bornwird en Raard.

meer lezen

Wint Raard-eo 1000 euro?

Een poosje geleden is de gemeente Noardeast Fryslan begonnen met het project ‘De Sociale Bouwmarkt’.

meer lezen

Dorpshuis Raard

Mededeling: Door de nieuwe Coronamaatregelen is het dorpshuis in Raard de komende tijd helaas gesloten voor alle activiteiten die 's avonds plaatsvinden...

Jaarwisseling

Ben je van plan om tijdens Oud & Nieuw een feest te organiseren? Of wil je carbidschieten?

meer lezen

Uitbreiding Betterwird

Dokkum heeft als Regiostad op dit moment nauwelijks nog mogelijkheden voor de ontwikkeling en vestiging van middelzware en zware bedrijvigheid, terwijl hier wel behoefte aan is. 

meer lezen

Collecteweek KWF in Âld Dongeradeel dit jaar zonder collectebus 

Collecteweek 30 augustus tot en met 5 september aangepast vanwege coronavirus.

meer lezen

Oud papier container

Voor de dorpsbewoners van Foudgum, Boarnwert en Raard. Al jaren wordt door ouders van de leerlingen van de school het oud papier bij de deuren opgehaald. De opbrengst van het oud papier mocht de school besteden voor veel leerlingactiviteiten en pleinmateriaal. 

meer lezen

Buurt Preventie App in Raard

Raard heeft net zoals vele andere dorpen en wijken nu ook een zogenaamde 'Buurtpreventie app'!

meer lezen

Met drie bruggetjes kan Raard-Bornwird vooruit

RAARD - "Wat zou het mooi zijn als de bruggetjes rondom Raard zo hoog worden als deze", zegt Pieter Meindertsma. Hij is secretaris van Dorpsbelang Raard/Bornwird en staat samen met websitebeheerster Tjitske Tania bij de brug waarmee de Lineleane over de Raarder Feart gaat.

 

meer lezen

Groot kunstproject in Raard: doe mee!

Paul Andringa nodigt bij deze iedereen uit om aan de hand van het thema Loving you, Losing you iets te maken. Denk hierbij aan een tekening of schildering, ook geschreven tekst kan. 

meer lezen

Ondanks maatregelen toch bijzondere 4 mei herdenking in Boarnwert en Raard

Door het coronavirus is dit jaar ook in onze dorpen geen gezamenlijke 4 mei herdenking georganiseerd. Dit is erg jammer omdat we samen 75 jaar vrijheid zouden herdenken en vieren. Maar, we laten het niet helemaal onopgemerkt voorbij gaan. 

meer lezen

Hisse vertelt verhalen over de oorlog in Raard

Om toch gezamenlijk stil te staan heeft Hisse op 4 mei 2 korte verhalen voorgelezen over de oorlogstijd in Raard. De verhalen werden vanmiddag voorgelezen bij de graven van de omgekomen vliegeniers Joseph Simpson en Claud Walter.

meer lezen

Leo en Ron op de radio

Leo en Ron hebben een radio-uitzending samengesteld met uitsluitend muziek van 78-toerenplaten. De uitzendingen zijn op 26 april en 3 mei!

meer lezen

Flessenactie van Irene - gaat NIET meer door ivm Corona

Helaas gaat ook Irene haar actie niet meer door ivm het Coronavirus...

meer lezen

Nije skelpen op it paadsje

It paadsje lans de iisbaan leit d’r wer moai by. 

meer lezen

Tulpen te keap!

Tulpen te keap oan de fan Kleffenswei 8 yn Raard! 

meer lezen

Online collectebus voor ZOA

Een bericht en oproep van onze ZOA collectanten.

 

meer lezen

Wonen in Raard - wie wil er in de projectgroep?

Dorpsbelang zoekt leden voor de projectgroep Wonen in Raard. Vanuit dorpsbelang zijn 2 personen vertegenwoordigd. Daarnaast zoeken we nog zo'n 2 of 3 personen.

 

meer lezen

Verslag jaarvergadering doarpsbelang

Vrijdag 28 januari was het weer tijd voor de Jaarvergaderingen van de Oranjevereniging en Doarpsbelang. 

meer lezen

Agenda dorpshuis maart

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van maart vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Oud papier

Goed om te weten: Op zaterdag 29 februari wordt het oud papier weer opgehaald.

Jaarvergadering Oranjevereniging en Doarpsbelang

Vrijdag 28 februari 2019 om 20.00 uur is het weer tijd voor de Jaarvergaderingen van de Oranjevereniging en Doarpsbelang. 

meer lezen

Vragenlijst Woonvisie gemeente

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen.

 

meer lezen

Nieuwsbrief stichting Fêste Grûn

Met dit nieuwsblad wil stichting Fêste Grûn de dorpen informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning. 

meer lezen

Toniel in Damwâld

In het toneelstuk Frou siket Boer van Toneelvereniging Damwâld spelen 2 dorpsgenoten een rol. Ashok en Jan zijn 29 februari en 7 maart te bewonderen in de Krúswei.

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma januari en februari

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

Agenda dorpshuis januari

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van januari vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Nijjiers stamppotbuffet

Op 4 januari om 19.00 uur is er in het dorpshuis een Nijjiers stamppot buffet.

meer lezen

Inzameling kerstbomen 4 januari

Op zaterdagochtend 4 januari van 10.00 - 11.00 uur kun je weer kerstbomen inleveren bij Dorpshuis de Nije Pôle in Raard!

meer lezen

Vuurwerk & jeugdhonk open met oud en nieuw!

Met Oud & Nieuw is het jeugdhonk open!

meer lezen

Geen vuurwerkshow dit jaar...

Een bericht van de mannen van de jaarlijkse vuurwerkshow:

 

meer lezen

Oud & Nieuw in Raard-eo

Kom je overdag ook langs bij het carbidschieten en/of na de jaarwisseling in het jeugdhonk?

meer lezen

Agenda dorpshuis december

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van december vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Filmmiddag in dorpshuis

Zaterdagmiddag 28 december is er een filmmiddag in 't Doarpshûs! 

meer lezen

Wil je iets delen via de website?

De website, Facebookpagina, nieuwsbrief en WhatsApp zijn er voor maar ook door iedereen in onze dorpen.

meer lezen

Wat moet dorpsbelang volgens jou wel/niet doen?

Welke ideeën van dorpsbelang vind jij de moeite waard en welke juist niet? Laat het ons weten via de online enquête (invullen was mogelijk tot 22 december 2019).

meer lezen

Gemeentelijk gebiedsteam

De meeste mensen redden zich prima zelf. Wie hulp nodig heeft, regelt dat vaak in de eigen omgeving. Maar voor sommige mensen is dat moeilijk. De gemeente heeft de taak hen daarbij te ondersteunen. 

meer lezen

Spikerslaan 1 november

Vrijdag 1 november is er Spikerslaan in het dorpshuis!!

meer lezen

Oud papier

Goed om te weten: Op zaterdag 2 november wordt het oud papier weer opgehaald.

Agenda dorpshuis november

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van november vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Carbid schieten

Wil jij op Oudjaarsdag carbid afschieten?? Dat mag, als je naar 1 van de informatieavonden van de gemeente gaat. 

meer lezen

Update verkeerssituaties in Raard-eo

Veelbesproken tijdens de jaarvergaderingen van het Dorpsbelang zijn de diverse gevaarlijke, hinderlijke of vervelende verkeerssituaties. 

meer lezen

Stand van Zaken Zonnepanelen Collectief

Wat begon als idee op de jaarvergadering van het Dorpsbelang begin dit jaar, is concreet geworden en wat ons betreft nu al succesvol.

meer lezen

Agenda dorpshuis oktober

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van oktober vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Achterstallig onderhoud of andere klachten?

Onze woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan wegen, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. 

meer lezen

Nieuws voor (nieuwe) peuterouders

Op vrijdag mogen alle peuters uit de omgeving, vanaf 2 jaar, naar school. Juf Tjitske en juf Fokje zijn dan de hulpjuffen van juf Marja. Want de peuter-kleutercombinatie doen we in samenwerking met basisschool KBS Bernewird te Bornwird.  Op woensdagmorgen hebben we een tweede peuterochtend.

meer lezen

Concrete aanbieding zonnepanelen nu beschikbaar!

Na een uitgebreid offertetraject hebben hebben wij nu een concrete aanbieding beschikbaar. We gekozen voor panelen van installateur Damstra uit Driesum.

meer lezen

Kuier fan Brantgum

Voor de derde keer organiseert de Kuier fan Brantgum een wandelevenement voor een goed doel. Het goede doel voor 2019 is de ziekte van Hirschsprung. 

meer lezen

Agenda dorpshuis september

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van september vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Kinderdisco 5 oktober

Foar alle (basisskoalle)bern yn Raard en omstreken.

meer lezen 0 Berichten

Oud papier

Goed om te weten: Op zaterdag 7 september wordt het oud papier weer opgehaald.

Collecte KWF: 1 t/m 7 september

De collectanten van het KWF komen bij je langs van 1 t/m 7 september.

meer lezen

Praat mee over onze toekomst

Op woensdagavond 4 september 19.00 - 20.00 uur komt de gemeente Noardeast Fryslan langs met de Oanheakker in Raard (bij het dorpshuis).

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma september en oktober

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

Meld- en adviespunt voor verward gedrag

Sinds 1 mei 2019 is er in Fryslân een Meld- en adviespunt voor verward gedrag

meer lezen

Het laatste nieuws direct op je telefoon via WhatsApp!

De kans dat je nieuwtjes over Raard-eo gaat missen is klein..! Naast de website, Facebook en de nieuwsbrief heeft Raard-eo ook een WhatsApp 'verzendlijst'.

meer lezen

Visevenement voor de jeugd

Aanrader voor alle jeugd uit Foudgum, Boarnwert en Raard (en omstreken)!! 

meer lezen

Vooraankondiging 'Kom Erbij Week 2019'

Bekijk de vooraankondiging in de bijlage.

meer lezen

Evenementen in Noordoost-Friesland

De organisatie Regiomarketing en Toerisme (RMT) heeft een website ontwikkeld waarop een heleboel recreatieve informatie over de regio Noordoost-Friesland staat. 

meer lezen

Dorpsfeest Raard, Boarnwert en Foudgum

Afgelopen weekend was het groot feest in Raard, Boarnwert en Foudgum. Het thema dit jaar was 'History of America', waardoor de dorpen ineens een Amerikaans tintje kregen met vele cowboys, Amerikaanse versieringen en beroemdheden uit Hollywood.

meer lezen

Nieuwsbrief Elkenien Grien

Elkenien Grien heeft een online nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes. 

meer lezen

Zonnepanelen - update!

In 2018 heeft een groep enthousiaste bewoners uit De Lytse Jouwer het idee opgevat om iets op te zetten voor een collectief met zonnepanelen. Begin 2019 is Raard / Boarnwert aangehaakt.

meer lezen

Foto's, filmpjes en de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'

Tijdens het dorpsfeest lopen regelmatig 1 of meerdere fotografen rond om het 1 en ander vast te leggen. De foto’s/filmpjes komen op onze website en/of Facebook te staan. 

meer lezen

22 juni: Zomerfeest Flauto Nuovo Foudgum

22 juni van 14:00 - 17:00 uur: Zomerfeest ‘ Overal muziek’.

meer lezen

Oud papier

Goed om te weten: Op zaterdag 6 juli wordt het oud papier weer opgehaald.

Programma dorpsfeest 2019

De Oranjevereniging heeft weer een prachtig programma in elkaar gezet!

meer lezen

Archieffoto's Raard en Boarnwert

Van de familie van ds. Van Leusden (woonachtig in Foudgum van ca. 1939 tm 1944), kregen we een aantal prachtige oude foto's aangeleverd. Ook de familie Meindertsma leverde een mooie oude foto van de ijsbaan aan.

meer lezen

Gras in de grasbak

Bij het bruggetje op De Buorren in Raard staat een speciale grasbak voor het gescheiden inzamelen van gras. In het najaar wordt deze bak als bladbak gebruikt. 

meer lezen

Energiecafé voortaan op woensdag en zaterdag open

DOKKUM – Het energiecafé van Elkenien Grien dat sinds 12 april jongstleden gevestigd is in de Prins-Fabriek in Dokkum heeft voortaan vaste openingstijden.

meer lezen

Wat kun jij doen voor insecten?

We kunnen er niet omheen: Het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere kriebelbeestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur.

 

meer lezen

Oud papier

Goed om te weten: Op zaterdag 11 mei wordt het oud papier weer opgehaald.

Kinderdisco 18 mei

Foar alle (basisskoalle)bern yn Raard en omstreken.

meer lezen

Iepen Tún

Zaterdag is het Iepen Tún. Hiervoor is de organisatie nog op zoek naar een aantal partytenten! Wie o wie heeft een partytent staan die wij voor onze fair a.s. zaterdag mogen gebruiken? Graag een berichtje naar Helga via 0653963326.

meer lezen

Elfdorpshuizentocht 1 juni

Op 1 juni wordt de jaarlijkse Elfdorpshuizentocht weer gehouden. Een prachtige tocht en voor velen een mooie opwarmer voor de Fietselfstedentocht! 

meer lezen

Agenda dorpshuis mei en juni

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van mei en juni vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Op stap met de PlusBus: programma mei en juni

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

Kaartverkoop Koningsnacht in Raard

In navolging van de 3 eerdere succesvolle edities, wordt er ook dit jaar weer Koningsnacht gevierd in Raard en omstreken. 

meer lezen

Himmeldei in het dorpshuis

Afgelopen zaterdag is er hard gewerkt in en om het dorpshuis in Raard.

meer lezen

Koningsdag in Raard-eo

Ook dit jaar organiseert de Oranjevereniging weer gezellige activiteiten!

meer lezen

Agenda dorpshuis april

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van april vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Inkoopactie zonnepanelen Raard-eo

Een collectieve inkoopactie in Raard-eo door en voor de buurt voor zonnepanelen. Samen de buurt verduurzamen en besparen op energiekosten. 

meer lezen

Oproep: doe een nulmeting (gaswinning)

We wonen in een regio waar eveneens volop gas wordt gewonnen, maar die minder dan Groningen in de publieke belangstelling staat. 

meer lezen

Agenda dorpshuis maart

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van maart vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

0 Berichten

Open dagen en Meeloopdagen basisschool Bernewird

Maandag 18 en dinsdag 19 maart staan de schooldeuren open van 8.30 uur – 14.30 uur, voor u en uw kind!

meer lezen

Oud papier

Goed om te weten: Op zaterdag 9 maart wordt het oud papier weer opgehaald.

Lopen jullie mee met het Blok Werelderfgoed Waddenzee tijdens de Klimaatmars 10 maart?

Op zondag 10 maart om 13 uur vindt de landelijke Klimaatmars in Amsterdam plaats, georganiseerd door een groot aantal organisaties. 

meer lezen

Uitnodiging ledenvergadering Begrafenisvereniging

De ledenvergadering van Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' is op maandag 11 maart 2019, 20.00 uur in het dorpshuis in Raard.

meer lezen

Uitslag playbackshow Raard-eo

Zaterdagavond 9 februari was de playbackshow. Het was een geslaagde avond!

meer lezen

Presentaties Elkenien Grien en Buurkracht

Op maandag 28 januari jl. presenteerden beide organisaties zich aan de dorpen. Lieke Zuidema en Sicco Boorsma verzorgden de presentaties aan circa 30 geïnteresseerde toehoorders in Dorpshuis ‘De Nije Pôle’.

meer lezen