Nieuws uit de dorpen

Zeskamp

Over een paar weken is het zover: de traditionele zeskamp tijdens het dorpsfeest. Ook dit jaar belooft het weer spectaculair te worden!

meer lezen

Tour de Boer yn Boarnwert

Op het kruidenrijk grasland met plas-drassen van Yanco Hiemstra zitten ruim 50 paar grutto's, kieviten en tureluurs met jongen. Een schitterend weidevogelparadijs in ons eigen Boarnwert!

meer lezen

Oud papier

In het weekend van 27 en 28 mei staat de oud papier container klaar om gevuld te worden.

2 juni: Fiskwedstriid

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse viswedstrijd in Raard-eo. 

meer lezen

Fanatiek getouwtrek in Raard

Tijdens de freedtemiddeisborrel van 19 mei werd er weer een leuke sportieve activiteit georganiseerd: touwtrekken!

meer lezen

Je hoeft niets te missen!

Een website, een Facebookpagina en Instagramaccount.. Maar er zijn nog meer kanalen waardoor je altijd op de hoogte kunt zien, lees gauw verder!

meer lezen

Instructie Verantwoordelijk Alcohol schenken

Het bestuur van het dorpshuis organiseert op 24 mei om 20.00 uur een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).

 

meer lezen

Aanmelden voor de optocht

Wil je meedoen met de optocht van het dorpsfeest? Dan volgt hier belangrijke informatie:

meer lezen

Agenda dorpshuis mei, juni en juli

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis voor de komende maand vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Spikerslaan tijdens freedtemiddeisborrel

Na jarenlange afwezigheid was het tijdens de freedtemiddeisborrel van april weer tijd voor een wedstrijd Spikerslaan!

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma mei en juni

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

Grote schoonmaak dorpshuis

Op zaterdagochtend 13 mei.

meer lezen

Toniel yn Damwâld

De kaartferkeap is los! Doarpsgenoaten Jan de Jong en Ashok Dijkstra spielje mei yn dit stik. Tige wolkom!

meer lezen

Keningsnacht yn Raard-eo

De 6e editie van Raard-eo is rond! Gelukkig zijn er een paar enthousiaste dorpsgenoten die Koningsnacht 2023 mogelijk maken. Lees gauw verder wat de plannen zijn... 

meer lezen

Programma Koningsdag

Het programma voor Koningsdag is bekend! Lees gauw verder...

meer lezen

Nacht zonder dak

Jeugdclub RBF zet zich op 13 mei in voor het goede doel en wij kunnen helpen!

meer lezen

Bericht van het Albanië comité Dokkum-Raard

Hierbij een indrukwekkend bericht van Ytsje Feddema over haar laatste bezoek aan Albanië.

meer lezen

Thema Doarpsfeest 2023

Goed nijs.... De optocht giet troch...!!

meer lezen

Freedtemiddeisborrel april: Spikerslaan

Freed 21 april - Freedtemiddeisborrel mei Spikerslaan! Jim komme toch ek (wer) efkes del? Tige wolkom!

meer lezen

Agenda dorpshuis april

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis voor de komende maand vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Doarpsfeest 2023

Save the date...

meer lezen

Tentoonstelling Paul Andringa en Nelly Zandberg

Iedereen is van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de tentoonstelling van Paul en Nelly. Van 25 maart t/m 27 mei elke zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur.
meer lezen

Oud papier

In het weekend van 24 en 25 maart staat de oud papier container klaar om gevuld te worden.

Freedtemiddeisborrel maart ook een succes

De Freedtemiddeisborrel van vrijdag 17 maart was opnieuw een succes! Het was alweer vroeg gezellig druk met sjoelers, biljarters, blokkenbouwers en bijpraters. 

meer lezen

Gevraagd: Planten en andere zaken

Het team van de Bernewird wil graag een 'Binnenbos' aanleggen op Bernewird!

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma maart en april

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

Uitnodiging ledenvergadering begrafenisvereniging

Iedereen is van harte welkom op de ledenvergadering van begrafenisvereniging De Laatste Eer Raard Bornwird op maandag 13 maart om 20.00 uur.

De agenda ziet er deze avond als volgt uit:

meer lezen

Freedtemiddeisborrel: biljarte en sjoele

17 maart Freedtemiddeisborrel mei in bakje biljarten (16+) en sjoeltoernooi (voor de jeugd)! Jim komme toch ek (wer) efkes del? Tige wolkom!

meer lezen

Spelletjes en tafelkleedjes gezocht

Voor de aankleding van onder andere de Freedtemiddeisborrel zijn we op zoek naar spelletjes en van die 'mooie oude tafel kleedjes'.

meer lezen

Agenda dorpshuis maart

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis voor de komende maand vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

3 maart: Singo!

Er wordt in de vakantie weer een geweldig leuke activiteit voor de basisschooljeugd georganiseerd door Rbf Feesten!

meer lezen

Volop dartpijlen, sjoelblokken, patat en gezelligheid tijdens 2e freedtemiddeisborrel

Afgelopen vrijdag werd de 2e editie van de Freedtemiddeisborrel georganiseerd, deze keer in combinatie met een darttoernooi.

meer lezen

Werkzaamheden brug Klaarkamp

De brug bij Sibrandahûs wordt omgebouwd voor besturing op afstand. Van dinsdag 31 januari t/m donderdag 2 februari van 07.00 tot 16.00 uur is de brug gestremd voor autoverkeer.

meer lezen

Dringend verzoek: Honden aan de lijn op terrein Minicamping Aldsyl!

Een paar jaar geleden hebben Leo en Marianne van Minicamping Aldsyl in Boarnwert hun terrein opengesteld voor wandelaars.

meer lezen

Agenda dorpshuis februari

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis voor de komende maanden vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Warmtecamera actie

Elkenien Grien organiseert half februari 2023 weer een warmtecamera actie voor de inwoners van 

de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. 

meer lezen

Carnaval (voor de jeugd)

Voor alle jeugd vanaf groep 8 tot 18 jaar in jeugdhonk De Pykepole in Raard.

meer lezen

AED en cursus reanimatie in dorpshuis

Dit voorjaar organiseren we bij voldoende animo een cursus Hartreanimatie in het dorpshuis in Raard.

meer lezen

Dit kin wol wer ris!

Afgelopen vrijdag was de allereerste editie van de 'Freedtemiddeisborrel' in dorpshuis de Nije Pôle in Raard.

meer lezen

Het laatste nieuws direct op je telefoon via WhatsApp!

De kans dat je nieuwtjes over Raard-eo gaat missen is klein..! Naast de website, Facebook en de nieuwsbrief heeft Raard-eo ook een WhatsApp 'verzendlijst'.

meer lezen

As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin!

Tijd voor actie in Raard, Boarnwert en Foudgum.

 

Na een paar jaar relatieve rust in en rond ons dorpshuis is het tijd om de activiteiten nieuw leven in te blazen. 

meer lezen

Creatieve en gezellige middag in dorpshuis Raard

Op dinsdagmiddag 27 december was er een activiteit voor de kinderen van de basisschool in het dorpshuis in Raard. 

meer lezen

Agenda dorpshuis januari

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis voor de komende maanden vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Freedtemiddeisborrel!

Vanaf nu elke 3e vrijdag van de maand in het dorpshuis: Freedtemiddeisborrel!

meer lezen

Jodelende en gemummificeerde vrijwilligers

Zaterdagavond 10 december was het eindelijk weer tijd voor de jaarlijkse vrijwilligersavond van het dorpshuis in Raard. Alle vrijwilligers (en hun partners) die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor het dorpshuis kregen hiervoor een uitnodiging. 

meer lezen

Agenda dorpshuis december

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis voor de komende maanden vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Op stap met de PlusBus: programma november en december

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

Hulp stijgende energieprijzen

Veel huishoudens hebben vanwege stijgende energieprijzen, moeite met het betalen van de energielasten. Hieronder lees je een opsomming van de hulp die hiervoor vanuit de gemeente beschikbaar is.

meer lezen

Pubquiz 26 november

Op 26 november 19.45 uur wordt er weer een Pubquiz gehouden in het dorpshuis. 

meer lezen

Agenda dorpshuis november

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis voor de komende maanden vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Historische dorpsinformatie

Mooie beelden uit onze dorpen vind je op de website https://data.collectienederland.nl.

Tentoonstelling Paul Andringa en Liesbet Tol

Vanaf 17 september is er weer een tentoonstelling in de Terpkerk in Raard. Welkom!

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma september en oktober

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

30 september: Jaarvergaderingen

Voor in de agenda: vrijdagavond 30 september jaarvergadering Dorpsbelang en Oranjevereniging.

meer lezen

15 en 17 september: Nei de simmer feest Raard-eo

Donderdag 15 en zaterdag 17 september: Kleintje Dorpsfeest in Raard-eo

meer lezen

Hulp gevraagd met opbouw en afbouw tent

17 september is het zover: Kleintje dorpsfeest in Raard-eo met Coverband Boulevard. Voor zowel de voorbereidingen als het opruimen is de Oranjevereniging op zoek naar hulp.

meer lezen

KWF collecteweek

Het is deze week KWF collecteweek (4 t/m 10 september)! Helaas komen er dit jaar in onze dorpen geen collectanten langs de deur. Maar, bijdragen is natuurlijk wel mogelijk!

meer lezen

Expositie Tsjerkepaad Marthakerk te Raard 

Op zaterdag 10 en zondag 11 september is er een expositie in het kader van Tsjerkepaad. 

meer lezen

Enquête woningbouw Raard Boarnwert

Via deze online enquête hoort de gemeente graag aan wat voor soort woningen behoefte is in Raard/Boarnwert. Zo kan Dorpsbelang samen met de gemeente afwegingen maken voor een passend woningbouwplan voor het dorp.

 

meer lezen

Agenda dorpshuis juni, juli en augustus

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis voor de komende maanden vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Berichten in juni

Is er iets wat jij in de maand juni sowieso onder de aandacht wilt brengen via de site, Facebook, WhatsApp en/of nieuwsbrief van Raard-eo?

meer lezen

Dorpshuizenfietstocht 11 juni

11 juni a.s. is er weer een dorpshuizenfietstocht voor iedereen!

 

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma mei en juni

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

Oekraïense vluchtelingen - update

Beste minsken fan ús Mienskip! Een paar weken geleden hebben we jullie geïnformeerd over ons plan over opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeenschap. Het plan is om 1 of 2 gezinnen op te vangen in de lokalen achter de Marthakerk in Raard.

meer lezen

Oekraïense vluchtelingen - help jij mee?

Goeie! Leden fan ús Mienskip! Wij willen jullie graag meenemen in de volgende uitdaging....

meer lezen

Jûn is it safier!

Na 2 jaar is er weer een feestje tijdens Koningsnacht in het dorpshuis van Raard. 

meer lezen

Uitnodiging Oranjevereniging

Koningsdag en een 'nei de simmer feest'!

meer lezen

Kaartverkoop Koningsnacht in Raard

In navolging van de 3 eerdere succesvolle edities, wordt er ook dit jaar weer Koningsnacht gevierd in Raard en omstreken. 

meer lezen

Hulp gevraagd: ophogen schelpenpaadje

We hebben weer een lading schelpen gekregen van de gemeente voor het schelpenpad langs de ijsbaan. Maandagavond 25 april gaan we de schelpen over het paadje verspreiden. 

meer lezen

Team Sportieve Stappers in actie! 

Wij, Jellie Hiemstra uit Bornwird en Klaas Pranger als oud Raarder gaan op 2 juni samen met 3 vrienden de Alpe d’HuZes beklimmen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 

meer lezen

Kunst in de kerk in Raard

Uitnodiging voor de nieuwe duo tentoonstelling van Wia Bouma en Paul Andringa.

meer lezen

Tickets Grauwe Hemel

BESTEL NU JE TICKETS VOOR GRAUWE HEMEL! Voorstellingen op 13, 14, 15, 20, 21 en 22 mei.
meer lezen

Oude foto's en documenten

In het online fotoalbum van Raard-eo zijn een aantal oude foto's en oude documenten te vinden. Met dank aan dhr. Meindertsma voor het aanleveren hiervan.
meer lezen

Vooraankondiging Koningsnacht

Eindelijk weer een feestje op de planning..! 

meer lezen

12 maart: Doarpsbrûsdei: we meie wer!!

Aanstaande zaterdag 12 maart is het 'Doarpsbrûsdei'! Het dorpshuis in Raard is dan vanaf 17.00 uur open voor iedereen.

meer lezen

Uitnodiging ledenvergadering begrafenisvereniging

Iedereen is van harte welkom op de ledenvergadering van begrafenisvereniging De Laatste Eer Raard Bornwird op maandag 14 maart.

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma maart en april

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen

Dag!endoen!

Zou u vaker aan iets willen deelnemen buiten de deur? Bijvoorbeeld gezellig koffiedrinken bij een buurtkamer of deelnemen aan een sportactiviteit?
meer lezen

Oud papier

De oud papier container staat komend weekend (21 en 22 januari) weer klaar om gevuld te worden...!

Gras-/bladbakken vanaf 2022 niet meer in de dorpen

Hierbij een bericht van de gemeente over de gras- en bladbakken.

meer lezen

Containerroutes vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 past de gemeente de routes voor het legen van de containers aan.

meer lezen

Kerstchallenge: wandel mee!

Volg met familie of vrienden het kerstverhaal.

meer lezen

Inzamelpunt kerstbomen

Ook dit jaar worden er weer kerstbomen ingezameld bij doarpshus de Nije Pôle in Raard. 

meer lezen

Oud papier

De oud papier container staat komend weekend (29 en 30 oktober) weer klaar om gevuld te worden...!

Agenda dorpshuis november

Beste minsken, nei in lange tiid wer in aginda fan it doarpshûs. We gean wer los mei ferskillende dingen, ek al moat we noch om elkoar tinke!

meer lezen

Doarpshûs skjinmeitsje

Sneon 6 novimber fanôf 9.00 oant 12.00 oere: skjinmeitsjen fan it doarpshûs. Kom gewoan del. Foar elts is wol wat te dwaan (bûten en binnen). De kofje stiet klear, wolkom!

Boek Onder Frieslands grauwe hemel

Healweis novimber komt it boek Onder Frieslands grauwe hemel út, oer de Foudgumer dûmny Francois HaverSchmidt (omtrint 1860), dy’t we better kenne as de grimmitige dichter Piet Paaltjens.

meer lezen

Op stap met de PlusBus: programma oktober en november

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen?

meer lezen 0 Berichten

Bingo in de herfstvakantie

20 oktober 14.00-16.00 uur.

meer lezen

Ophaaldag oude containers

De nieuwe containers in onze dorpen zijn binnen en de oude zijn geleegd. Aanstaande maandag 18 oktober worden de oude containers opgehaald. 

meer lezen

Verslag Karavaan van de Vriendschap

Hierbij een mooi verslag over de Karavaan van de Vriendschap in Raard. 

meer lezen

Opbrengst collecte KWF

De opbrengst van de collecte voor het KWF in onze dorpen is dit jaar  een mooie €430,-. Dank voor jullie bijdragen!

Tentoonstelling kerk Raard

Welkom op de duo tentoonstelling van Marjan Beuker en Paul Andringa. 

meer lezen

Update over de 'sloepenroute'

Een korte uitleg en situatietekeningen

meer lezen

Werkzaamheden speeltuin Raard

Ter informatie: De gemeente start binnenkort met het vervangen van de speelondergronden in de speeltuin van Raard.

meer lezen

Ferkeap op tongersdei 14.30!

Karavaan van de Vriendschap - Muziek in Raard!

De eerste 'etappe' start  a.s. vrijdag 10 september in de gemeente Noardeast-Fryslân op 10 september en zal via Ferwerd, Reitsum en Raard (om 14.00 uur in het dorpshuis), in Dokkum eindigen.

meer lezen

Startdienst 12 september

KWF Kankerbestrijding collecteert 5 t/m 11 september 

In Foudgum, Boarnwert en Raard

meer lezen

Live-uitzending: Us griene omjouwing

Woensdagavond 15 september vanaf 19.00 uur vertelt de gemeente over de plannen voor een groen en duurzaam Noardeast Fryslân.

meer lezen