Meepraten over de omgevingsvisie van de provincie

De provincie gaat een Omgevingsvisie opstellen; daarin komen de hoofdlijnen te staan van het provinciale beleid voor de inrichting en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 

Dat wil de provincie samen met organisaties en burgers in de mienskip doen. Deze week zit de provincie in een popup kantoor in Dokkum, Grote Breedstraat 44 (t/m zaterdagochtend 11 juni).

 

Ik nodig u van harte uit om hier binnen te lopen, kennis te nemen van de discussie-items en uw bijdrage/ reactie te leveren als input voor de nieuwe Omgevingsvisie. Alle informatie over de provinciale Omgevingsvisie en de openingstijden van het popup kantoor Dokkum kunt u vinden op http://www.fryslan.frl/omgevingsvisie

Reactie schrijven

Commentaren: 0