Koningsdag meets Kleintje Dorpsfeest...

De voorbereidingen voor een mooi feestweekend in Raard-eo zijn begonnen... 

meer lezen

Playbackshow 13 maart

Geef je op voor 1 maart!

meer lezen

Oud papier

Goed om te weten: Op zaterdag 29 februari wordt het oud papier weer opgehaald.

Jaarvergadering Oranjevereniging en Doarpsbelang

Vrijdag 28 februari 2019 om 20.00 uur is het weer tijd voor de Jaarvergaderingen van de Oranjevereniging en Doarpsbelang. 

meer lezen

Flessenactie van Irene

Steun Irene met haar flessenactie! 

meer lezen

Vragenlijst Woonvisie gemeente

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen.

 

meer lezen

Nieuwsbrief stichting Fêste Grûn

Met dit nieuwsblad wil stichting Fêste Grûn de dorpen informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning. 

meer lezen

Vooraankondiging darttoernooi

Voor in de agenda...!

meer lezen

Agenda dorpshuis februari

De agenda en het bedieningsrooster van het dorpshuis van februari vind je onder de knop Dorpshuis > Agenda.

Toniel in Damwâld

In het toneelstuk Frou siket Boer van Toneelvereniging Damwâld spelen 2 dorpsgenoten een rol. Ashok en Jan zijn 29 februari en 7 maart te bewonderen in de Krúswei.

meer lezen