Uitnodiging ledenvergadering Begrafenisvereniging

De ledenvergadering van Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' is op maandag 11 maart 2019, 20.00 uur in het dorpshuis in Raard.

meer lezen

Inkoopactie zonnepanelen Raard-eo

Een collectieve inkoopactie in Raard-eo door en voor de buurt voor zonnepanelen. Samen de buurt verduurzamen en besparen op energiekosten. 

meer lezen

Oproep: doe een nulmeting (gaswinning)

We wonen in een regio waar eveneens volop gas wordt gewonnen, maar die minder dan Groningen in de publieke belangstelling staat. 

meer lezen

Uitslag playbackshow Raard-eo

Zaterdagavond 9 februari was de playbackshow. Het was een geslaagde avond!

meer lezen

Presentaties Elkenien Grien en Buurkracht

Op maandag 28 januari jl. presenteerden beide organisaties zich aan de dorpen. Lieke Zuidema en Sicco Boorsma verzorgden de presentaties aan circa 30 geïnteresseerde toehoorders in Dorpshuis ‘De Nije Pôle’.

meer lezen

Vooraankondiging Koningsnacht

Ook dit jaar wordt er weer een mooi feest georganiseerd tijdens Koningsnacht in Raard-eo...

meer lezen

Verslag jaarvergadering doarpsbelang

Maandag 28 januari was het weer tijd voor de Jaarvergaderingen van de Oranjevereniging en Doarpsbelang. 

meer lezen