Raard

Raard is een terpdorp in de gemeente Dongeradeel, in de provincie Fryslân.

 

Geschiedenis

De terp waarop het oude dorp staat is deels afgegraven en dit kan men aan de noordkant 

heel duidelijk zien. Hier werd in 1870 de Van Kleffensweg naar Lichtaard aangelegd. Naast de 

weg ligt er in het afgegraven deel de ijsbaan. Het aantal inwoners is circa 230.

 

De Van Kleffens vormen een belangrijke familie in het dorp. Deze familie is lang heer en meester 

in Raard geweest en nam een belangrijke plaats in in de grietenij. Later heeft ze ook invloed in 

Dokkum gehad. De familie Van Kleffens heeft een aantal burgemeesters en wethouders voor

Dokkum geleverd. Eén van de bekendste telgen uit de familie is Eelco Nicolaas van Kleffens, die 

minister van Buitenlandse Zaken was in het kabinet Gerbrandy. De weg naar Lichtaard, de Van 

Kleffensweg, is vernoemd naar de familie. Aan deze weg naar staan twee monumentale 

boerderijen, de Noord en de Zuid Kleffens.

 

Kerken

De Johannes de Doperkerk, hervormde kerk, staat op het overgebleven deel van de terp. Deze kerk dateert uit de 13e eeuw en is gewijd aan Johannes de Doper. De kerk heeft een romaanse bouwstijl met dikke muren en kleine boogvensters. De kerk is nu deels een museum, het OerKa Irene Verbeek Museum. In dit museum zijn onder andere olieverfschilderijen, sculpturen, betonreliëfs en grafieken te zien. De predikant en dichter François Haverschmidt, beter bekend onder zijn pseudoniem Piet Paaltjens, was in Raard predikant in de periode dat hij diezelfde functie ook uitoefende in Foudgum.

 

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Raard 


Boarnwert

Bornwird (Frysk: Boarnwert) is een terpdorp in de gemeente Dongeradeel, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten westen van Dokkum, aan de N 356, en heeft ongeveer 130 inwoners (2004).

 

De terp van Bornwird was groter dan die van Foudgum en Brantgum maar is voor een deel afgegraven. Ten noorden van het dorp lag vroeger een meertje, Boarnwerter Mar genaamd, dat in 1853 is drooggelegd.

 

Kerk

De kerk van Bornwird dateert uit de 13e eeuw en is gewijd aan Maria. In een parochieregister uit 945 wordt de parochie Brunnenuurt genoemd. Er wordt wel gedacht dat de kerk die er destijds stond aan Bonifatius was gewijd. De huidige kerk heeft vroeger een toren gehad, maar de klok hangt nu in een klokkenstoel die op de nok van het dak is gebouwd. De kerk is in 1987 gerestaureerd en is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Bij de restauratie kwam op de zuidwand van het interieur een muurschildering tevoorschijn die Sint-Christoffel uitbeeldt.

 

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bornwird


Foudgum

De Mariakerk van Foudgum is een monumentale kerk in Foudgum in de Nederlandse provincie Friesland. De kerk staat op het restant van een terp. 

 

Geschiedenis

Monument bij de kerk voor François Haverschmidt in Foudgum

 

Van de oorspronkelijke middeleeuwse romaanse kerk resteren nog slechts enkele delen van de toren, die in de 15e eeuw werd verhoogd en in 1753 werd hersteld. De kerk was in het begin van de 19e eeuw in zo'n slechte bouwkundige staat, dat werd besloten om hem af te breken. Op dezelfde plaats werd een nieuwe kerk gebouwd, waarvoor in 1808 de eerste steen werd gelegd. De kerk bezit een 18e-eeuws kabinetorgel, afkomstig uit de Vrije Evangelische Gemeente van Leeuwarden.

 

In 1977 werd de kerk gerestaureerd. De kerk is erkend als een rijksmonument. Eigenaar is de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerk wordt verhuurd en is een officiële trouwlocatie van de gemeente Dongeradeel.

 

Piet Paaltjens

Pastorie van Foudgum aan het Piet Paaltjenspad in Foudgum. De kerk staat aan het Piet Paaltjenspad in Foudgum. Dat herinnert aan de periode, dat François Haverschmidt - bekend geworden onder zijn pseudoniem als de dichter Piet Paaltjens - predikant van Foudgum was. Hij was er van 1859 tot 1862 predikant en woonde in de pastorie even ten noorden van de kerk aan het Piet Paaltjenspad. Tegen de noordelijke muur van de kerk bevindt zich het door Hillie van der Gang gemaakte monument als herinnering aan deze predikant, dichter en schrijver.

 

Website

Meer informatie over Foudgum vindt u op www.foudgumonline.eu

 

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakerk_(Foudgum)