Sport en spel

Er wordt in de dorpen regelmatig geklaverjast en gebiljart. Houd hiervoor de agenda in de gaten.

 

Onze dorpen zijn daarnaast nauw verbonden met het voetballen bij VCR in Rinsumageest.