Doarpsbelang

Wat is en wat doet Dorpsbelang?

De vereniging van Dorpsbelang Raard/Bornwird fungeert als gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk is Dorpsbelang Raard/Bornwird belangenbehartiger, spreekbuis en antenne voor de inwoners van de dorpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, leefbaarheid en zaken zoals de speeltuin en ijsbaan. Hiervoor is regelmatig contact met de gemeente Dongeradeel en vindt periodiek overleg plaats met Burgemeester en Wethouders. Dorpsbelang Raard/Bornwird organiseert tevens elk jaar een ledenvergadering. 

 

De dorpsvisie (opgesteld in 2018) is daarbij ook een leidraad voor dorpsbelang.

 

Jubileum

In november 2014 was het 50 jaar geleden dat de Vereniging voor Dorpsbelangen Bornwird/Raard is opgericht. Dit is in december 2014 tegelijk met het 25 jarig jubileum van het Dorpshuis ‘de Nije Pôle’ gevierd.

 

Bestuur

Het bestuur van Dorpsbelang Raard/Bornwird bestaat uit de volgende leden:

  • Betty van der Veen (voorzitter)
  • Bianca Kingma (secretaris)
  • Renate Jelsma (penningmeester)
  • Hoeke Sjouke Hiemstra (lid)
  • Han Feddema (lid)

Contact

Neem contact op met dorpsbelang via email, doarpsbelangraardeo@gmail.com of persoonlijk via 1 van de bovengenoemde personen.

 

Lid worden?

Download
Machtigings formulier DB _ 2023.pdf
Adobe Acrobat document 147.4 KB