Doarpsbelang

De vereniging van Dorpsbelang Boarnwert/Raard fungeert als gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk is Dorpsbelang belangenbehartiger, spreekbuis en antenne van de inwoners van de dorpen. Hiervoor is er regelmatig contact met de gemeente Dongeradeel en vindt periodiek overleg plaats met B&W. Dorpsbelang Boarnwert/Raard organiseert elk jaar een ledenvergadering. 

 

Jubileum

In november 2014 was het 50 jaar geleden dat de Vereniging voor Dorpsbelangen Bornwird/Raard is opgericht. Dit is in december 2014 tegelijk met het 25 jarig jubileum van het Dorpshuis ‘de Nije Pôle’ gevierd.

 

Bestuur

Het bestuur van Dorpsbelang Bornwird/Raard bestaat uit de volgende leden:

  • Thom Feddema (voorzitter, ad interim)
  • Betty van der Veen
  • Jellie Hiemstra (penningmeester)
  • Tjitske Tania (secretaris)
  • Hoeke Sjouke Hiemstra

Contact met doarpsbelang

Email: doarpsbelangraardeo@gmail.com.