Bezoek college

Op maandag 13 juni bracht het college van de gemeente Dongeradeel een bezoek aan Doarpsbelang Boarnwert-Raard.

Hieronder lees je een korte samenvatting van wat er deze avond is besproken.

 

Bermen

De problemen rondom de bermen zijn bekend bij de gemeente. Het college geeft aan dat het lastig is om een goede oplossing te vinden: paaltjes worden door zwaar verkeer kapot gereden en de berm is met paaltjes minder goed te onderhouden. Graskeien maken de weg optisch breder waardoor de snelheid toe zal nemen. 

 

In 2017-2018 gaat de gemeente onderzoek doen naar de stand van zaken van  alle bermen in de gemeente. Op plekken waar gevaarlijke situaties ontstaan zal gekeken worden naar de mogelijkheden om hier  graskeien te  plaatsen. Doarpsbelang wordt hier t.z.t. bij betrokken.

 

Oproep: Als bewoners zien dat er  grote gaten ontstaan in de bermen en dit voor gevaarlijke situaties zorgt, dan graag dit bij de gemeente melden via het meldpunt van  Gemeentewurk op www.dongeradeel.nl/gemeentewurk/meldpunt of telefonisch via telefoonnummer 14 0519. 

 

Verkeersremmers Van Kleffenswei

Ondanks de maatregelen blijft -vooral groot- verkeer hard rijden en zorgen daardoor voor (geluid)overlast. Maatregelen zoals bloembakken en drempels zijn niet gewenst en hebben niet genoeg effect om de overlast tegen te gaan. Het probleem is er vooral door het gedrag van mensen, iets wat lastig is om aan te pakken. Het college adviseert om te hard rijdende bedrijven/voertuigen door te geven aan de politie (namen van bedrijven, liefst inclusief een kenteken en tijdstip): telefoonnummer 0900-8844. De politie gaat dan in gesprek met het bedrijf/ de persoon.

 

Voorrangssituatie De Tange en De Buorren

Er is een onduidelijke voorrangssituatie op de verschillende kruisingen. De gemeente gaat hier onderzoek naar doen, Doarpsbelang wordt hierbij betrokken. 

 

Doarpsvisie

Het college geeft het bestuur complimenten voor hun aanpak en vindt het positief  om te zien hoe inwoners met elkaar nadenken over hun toekomst.    

Reactie schrijven

Commentaren: 0