Buurt Preventie App in Raard

 

Alleen in Raard?

In een WhatsApp groep is ruimte voor maximaal 256 deelnemers. We kiezen ervoor om eerst te beginnen met de inwoners van Raard (binnen de bebouwde kom). Mocht dit goed gaan en er ook in Bornwird, Foudgum en/of de buitengebieden behoefte zijn aan zo’n appgroep, dan gaan we daar ook zo snel mogelijk mee aan de slag! 

 

Het doel van de app

Deze WhatsApp-groep heeft als doel om elkaar te waarschuwen voor verdachte situaties, deze waar mogelijk te verstoren, zo nodig te melden bij 112 en de veiligheid in het dorp te bevorderen. Deze groep is bedoeld om zo slapend mogelijk te zijn: niet voor chatten, wel voor signaleren, waarschuwen en informeren. 

 

Ergernis voorkomen

We willen voorkomen dat deelnemers zich gaan ergeren aan het gebruik van de app voor zaken waarvoor die niet is bedoeld. Het aantal leden is namelijk mede bepalend voor het succes van de app en de veiligheid in het dorp. Daarom zijn er een aantal spelregels opgesteld.

 

Om oneigenlijk gebruik van de Buurt Preventie App te voorkomen vragen wij aan jou of je je strikt aan de volgende spelregels wilt houden. Wanneer je je niet aan de regels houdt, dan word je door 1 van de beheerders direct uit de app verwijderd.

 

Spelregels:

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers wonen in (of vlakbij de bebouwde kom van) Raard.
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer melding bij 112 wordt gedaan.
 4. Gebruik de WhatsApp volgens het SAAR-principe:

S = Signaleer

A = Alarmeer 112

A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Bijvoorbeeld door naar buiten te gaan, contact te maken met de persoon en een poging te doen zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig en zonder risico’s kunt doen.

 

     5. Niet doen:

 • Onnodige berichten plaatsen.
 • Duimpjes, emoticons of bedankjes plaatsen.
 • Melding doen van gevonden of verloren voorwerpen/dieren.
 • Reageren op eerdere berichten zonder toevoeging van relevante informatie over de situatie.
 • Vloeken, schelden, vooroordelen uitspreken of discrimineren.
 • Voor eigen rechter spelen en regels of wetten overtreden.
 • Het onderhouden van persoonlijke contacten of het doen van oproepen.
 • Onnodig herhalen van wat anderen al hebben gemeld.
 • Anderen nodeloos ongerust maken.

 

Wel doen:

 • Melding doen van verdachte situaties.
 • Voorafgaande berichten lezen en alleen informatie toevoegen als die relevant is en nog niet eerder is gemeld. Voorkom een lawine van meldingen.
 • Melding doen van terugkoppelingen van de politie.
 • Melden of de politie of 112 op de hoogte is gebracht.
 • Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht zo goed mogelijk beschrijven. Wees in deze terughoudend met het plaatsen van foto’s.
 • Zo nodig melding doen van voertuigkenmerken zoals kleur, merk, type en kenteken.

Voorbeelden wat je meld in de Buurt Preventie App

1. Verdachte personen

2. Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder)

3. Diefstal of inbraak

4. Beroving

5. Doorrijden na een aanrijding

6. Medische noodsituaties, verzoeken EHBO, reanimatie / AED.

 

Heb je twijfels over of datgene wat je wilt melden geschikt is om te delen? Stuur dan eerst een berichtje naar (een van) de beide beheerders, Anneke Bilker of Tjitske Tania.

 

Wil je lid worden van de Buurt Preventie App?

Download dan WhatsApp op je smartphone en meld je aan via het online formulier. Nadat de beheerder je heeft toegevoegd ontvang je bericht in je WhatsApp.

 

Nieuwsapp

Raard-eo maakt naast de Buurt Preventie App ook gebruik van een nieuwsapp. Via deze app worden 1 tot tweemaal per maand de laatste nieuwtjes naar je WhatsApp verstuurd. Je zit hier dus niet in een groepsapp waar men op elkaar kan reageren. Ook hiervoor kun je je aanmelden via het online formulier.

 

Heb je minder dringende zaken die je wel met het dorp wilt delen? Dan kun je je bericht sturen naar webmaster@raard-eo.nl. Dit bericht wordt zo snel mogelijk gedeeld via alle daarvoor bedoelde kanalen (website, Facebook, nieuwsapp en nieuwsbrief).