3e keukentafelgesprek Doarpsvisie

Op de pagina Doarpsvisie vind je de uitkomsten van het keukentafelgesprek op maandag 20 juni. Dit zijn alleen aanvullingen op de eerdere resultaten. 

Door een mooi aanbod van Marten Bierma die vanuit zijn studie "Management van de leefomgeving" (op Hogeschool Van Hall Larenstein) ervaring heeft met zulke projecten, gaan we in september nog een schriftelijke enquête houden onder alle inwoners van de dorpen. De input van de keukentafelgesprekken wordt gebruikt voor het opstellen van de vragenlijst. Hierdoor krijgt iedereen kans om zijn/haar mening te laten weten over wat belangrijke en minder belangrijke onderwerpen zijn voor ons allemaal. 

 

De uitkomsten van de enquête en de Doarpsvisie worden in de bijeenkomst van oktober/november gepresenteerd. Vanuit die presentatie kan doorgesproken worden over de thema's en de ideeen die daarbij zijn opgehaald.

Reactie schrijven

Commentaren: 0