Bouwkavels en huizen te koop

Wilt u ook in Raard wonen? Vraag naar de mogelijkheden voor nieuwbouw via doarpsbelangraardeo@gmail.com.

 


Woonvisie

In 2014 is de beleidsnotitie ‘Wenje yn Raard’ opgesteld (in 2016 is de laatste update gedaan van deze notitie). In deze woonvisie wordt beschreven waar eventueel mogelijkheden voor nieuwe bouwkavels zijn. De notitie vormt het ruimtelijk kader voor toekomstige aanvragen voor uitbreidingsplannen voor woningbouw in Raard. Inmiddels is de bouw aan de Lineleane voltooid en is er 1 huis gebouwd aan de Van Kleffenswei.

 

De huidige stand van zaken van deze visie hangt af van bepaalde keuzes die de provincie en

gemeente maken over de zogenaamde woningcontingenten. Deze keuze wordt gemaakt omdat onze gemeente staat aangemerkt als ‘Krimpgebied’.

 

In principe staat Dorpsbelang positief ten opzichte van nieuwbouw, dat staat ook zwart op wit in de Woonvisie, maar laat dit tegelijkertijd ook over aan de partijen die dit uiteindelijk moeten en kunnen uitvoeren. Dorpsbelang heeft hier verder geen actieve rol in, behalve de positieve houding ten opzicht van eventuele plannen. Dit omdat het in het belang van het dorp is dat er voldoende woonruimte is en blijft. Ook omdat onze dorpen, in tegenstelling tot veel andere dorpen in de regio, juist geen krimp kennen.

 

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de beleidsnotitie Wenje yn Raard en het Bestemmingsplan Bouwen Raard (deze links verwijzen door naar www.ruimtelijkeplannen.nl).


Te keap - Huizen