Freedtemiddeisborrel juny

Vrijdag 19 juli: Freedtemiddeisborrel met barbecue. Graag zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 16 juli opgeven bij René. Een mooi begin van de zomervakantie!