Aardewerk uit late ijzertijd aangetroffen in Bornwird

In de eerste week van maart 2016 heeft Archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Raarderwei 15 te Bornwird.

Het onderzoek was nodig in verband met de bouw van een nieuwe stal. Er is tijdens het onderzoek uitzonderlijk veel aardewerk gevonden uit de ijzertijd en het gaat dan ook om een belangrijke archeologische vindplaats.

 

Het gaat om een huisterp waar zich momenteel een boerderij bevindt. In het verre verleden is de huisterp al deels afgegraven. Uit eerder booronderzoek bleek dat er geen middeleeuwse terplagen meer aanwezig waren. Wel werden scherven aardewerk aangetroffen die erop wezen dat oudere terplagen uit de late ijzertijd (ca. 250 – 0 v. Chr.) aanwezig waren. Voordat er een nieuwe stal kon worden geplaatst, moest er daarom opgravingsonderzoek plaatsvinden.

 

Dichtbij de boerderij is een terplaag van meer dan een halve meter dik aangetroffen. Verder naar het zuiden wordt deze laag dunner. De terplaag bevindt zich op een veenlaag. Eronder bevindt zich oud, pleistoceen zand.

 

Er zijn geen resten van boerderijen uit de late ijzertijd aangetroffen. Die hebben mogelijk op het hogere deel van de terp gestaan, waar de huidige boerderij en bestaande stal zich bevinden. Wel zijn er enkele paalgaten, kuilen en geulen of greppels uit die periode gevonden. Eén van de kuilen bevatte scherven aardewerk. Ook werden er in totaal tien waterputten of waterkuilen opgegraven. Ook hierin zijn scherven aardwerk gevonden, maar ook een koeienschedel en een deel van een maalsteen. In totaal zijn er maar liefst 3800 scherven aangetroffen. Opvallend is dat de scherven erg groot zijn. Het gevonden aardewerk is handgemaakt. Sommige randen zijn versierd met vingerindrukken van de maker van de potten.

 

De scherven zijn niet alleen in de terplaag gevonden, maar ook verderop in de veenlaag. Dit wijst erop dat de mensen tweeduizend jaar geleden hoger hebben gewoond, maar de lagere, venige delen ook hebben gebruikt. Het onderzoek en de opgravingen zijn inmiddels afgerond en de bouw van de nieuwe stal is begonnen. Later dit jaar stelt De Steekproef een archeologisch rapport op van het opgravingsonderzoek.

 

Deze tekst en foto's van het onderzoek vind je op: http://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/2016_41721/item/aardewerk-uit-late-ijzertijd-aangetroffen-in-bornwird_12238.html

Reactie schrijven

Commentaren: 0