Doarpsvisie; wat nu?

De eerste aanzet voor de Dorpsvisie is gedaan tijdens de jaarvergadering op 11 maart. 

Aansluitend aan de reguliere jaarvergadering is daarom afgetrapt met een presentatie met een aantal cijfers en feiten over Boarnwert, Raard en Foudgum en de aanleiding tot het opstellen van een dorpsvisie in brede zin. De presentatie  van deze avond vind je op www.prezi.com.

 

Woordwolken

Na de presentatie is aan de aanwezigen gevraagd in vijf steekwoorden antwoord te geven op twee vragen:

·      Wat zijn voor jou kenmerkende woorden over Raard, Boarnwert en Foudgum?

·      Welke onderwerpen vind jij belangrijk voor de toekomst van de dorpen?

 

Dit is zowel in groepjes als individueel gedaan. Alle ingevoerde steekwoorden zijn vervolgens in woordenwolken zichtbaar gemaakt. Hierbij zijn die woorden die vaker zijn ingevoerd groot en de woorden die een enkele keer ingevoerd zijn klein. 

 

De woordwolken die we samen met de aanwezigen hebben gemaakt vind je hieronder. Heb jij nog woorden die in de wolken moeten worden opgenomen? Vul dan voor 30 maart onderaan dit bericht het formulier in of noteer jouw suggesties op de plaat die in het dorpshuis opgehangen is. Wij passen de woordwolken daarop aan.

 

Stappenplan/ planning Doarpsvisie

De aftrap op 11 maart vraagt natuurlijk om een vervolg! Hieronder vind je een globale planning.

  • 30 Maart: Dorpsbelangvergadering voor het verwerken van de input van de jaarvergadering naar een aantal thema´s en het plannen van de keukentafelgesprekken om door te praten over die thema´s .
  • April: 1e keukentafelgesprek (met ongeveer 6 personen vanuit de dorpen). Tijdens dit gesprek wordt een verslag geschreven wat voor iedereen inzichtelijk is via de website (iedereen kan hierop reageren).
  • Na het 1e gesprek: kunnen we beter een inschatting maken welke acties hoeveel tijd gaan kosten.
  • Het uitgangspunt is om in mei, juni en september opnieuw keukentafelgesprekken te organiseren, maar dit kan door de ervaringen nog veranderen. Na het laatste keukentafelgesprek worden de bevindingen in een conceptversie van de dorpsvisie verwerkt. Hierna wordt er opnieuw een avond georganiseerd waarin we deze conceptversie met elkaar gaan bespreken en aanscherpen om zo tot een definitieve versie te komen.

Gesprekken

Doarpsbelang bespreekt tijdens hun vergadering in maart wie zij voor de keukentafelgesprekken gaan benaderen.  Wil jij sowieso graag bij 1 van de keukentafelgesprekken aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar doarpsbelangraardeo@gmail.com.

 

Zodra er meer informatie bekend is, vind je dit op de website en in de nieuwsbrief.


Woordwolken


Reactie schrijven

Commentaren: 0