Martha Kerk 100 jaar - oproep

De Tsjerkepaad commissie van de PKN gemeente MEI INOAR IEN heeft ontdekt dat de Martha Kerk dit jaar 100 jaar bestaat. 

Naar aanleiding van dit heugelijk feit heeft de kerkenraad een commissie benoemd. Deze commissie, ‘com. 100’ genaamd, mag enkele activiteiten bedenken/organiseren om dit 100 jarig bestaan niet helemaal geruisloos voorbij te laten gaan. 

 

Maar wij kunnen dit niet alleen, daar kunnen wij wel wat hulp bij gebruiken. Gedacht wordt aan een soort ‘tentoonstelling’ van evenementen waar de Martha Kerk een rol in of bij heeft gespeeld of nog speelt. Deze ‘tentoonstelling’ willen wij in de laatste week (4 t/m 11 sept) van Tsjerkepaad laten zien. 

 

Waar is de commissie naar op zoek: 

(oude) verhalen/verslagen van vergaderingen, oude gebruiksvoorwerpen, (oude) foto’s van doop/trouw/rouwdiensten. Eventueel oude trouw-/doopjurken. 

 

En weet u nog.....vroeger deed het kerkgebouw dienst als stembureau, de bazaar van de vrouwen vereniging, (school) toneel uitvoeringen. Real Joy die er optrad en oefende. Ook zijn er in de lokalen achter de kerk veel jonge kinderen uit de omliggende dorpen gepijnigd tijdens het inenten. En de lokalen achter de kerk hebben zelfs nog dienst gedaan als school lokaal. 

 

Er zijn vast bij jullie of bij familie nog foto's/spullen te vinden die met bovenstaande te maken hebben en die wij mogen gebruiken/lenen voor deze bijzondere ‘tentoonstelling’. Wie wat heeft, wat wij mogen lenen kan dit melden bij één van de commissieleden. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat het goed gebruikt en verzorgd wordt tijdens de uitstalling. 

 

Graag jullie aangeboden spullen voorzien van naam en eventueel beschrijving. Zodat wij na afloop alles weer bij de rechtmatige eigenaar terug te kunnen brengen. 

 

Spullen kunnen tot 1 mei aangemeld/gebracht worden bij de ‘Com. 100’. 

 

De commissieleden zijn: 

Thom Feddema 06-31795791/ thomfeddema@hotmail.com  

Atsje Kingma 0519-220834/ j.kingma5@kpnplanet.nl 

Rienk Prins 0519-294028/ r.prins3@knid.nl 

 

Alvast veel plezier bij het zoeken/beschikbaar stellen van de spullen/foto's e.d.