Fûgelwacht Raard-Brantgum

De nazorg weidevogels bestaat voornamelijk uit het, waar nodig, markeren van nesten voor werkzaamheden op het land en te beschermen tegen grazend vee. Ook het verrichten van tellingen van nesten en broedparen (van alle voorkomende vogels in het rayon).

 

Vogelwacht Brantgum-Raard is afdeling van de BFVW (Bond Friese Vogel Wachten). Alle gegevens zoals aantallen en broedresultaten worden hier verzameld. Zo krijgen we een goed beeld van de vogelstand.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur. Ook bent u welkom op de ledenvergadering, deze wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur in dorpshuis ‘de Terpring’ in Brantgum ('oneven' jaren) of in De Nije Pôle in Raard ('even' jaren).

 

Nazorgers/contactpersonen in Raard

  • Thom Feddema
  • Douwe-Pieter Vlieg

E-mailadres: fugelwachtraardboarnwert@gmail.com