Activiteiten in Raard-eo: trochpakke!

In december 2022 werd tijdens de vrijwilligersavond een idee gepresenteerd over het opnieuw leven inblazen van de activiteiten in onze dorpen. Inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen we gelukkig concluderen dat het idee is omgezet naar daadwerkelijke actie: Boarnwert, Foudgum en Raard bruisen weer!

Een niet-compleet overzicht

Een aantal voorbeelden van wat er het afgelopen jaar allemaal is georganiseerd, zijn bijvoorbeeld: verschillende activiteiten voor de basisschooljeugd, 9 freedtemiddeisborrels, de viswedstrijd, Koningsnacht en het Oktoberfest. En natuurlijk waren er ook nog activiteiten die werden georganiseerd door de Oranjevereniging (dorpsfeest!), de Tour de boer weidevogelexcursie, jeu de bouls avonden, jeugdclubactiviteiten, een supavond en de survivaltocht.

 

Het aantal vrijwilligers dat we hiervoor moeten bedanken is enorm! Sommige dorpsgenoten hebben eenmaal ergens aan bijgedragen, anderen staan maandelijks of zelfs wekelijks hun mouwen op te stropen. En dat is natuurlijk in beide gevallen fantastisch!

 

Minder werk, betere haalbaarheid

Juist door het spreiden van de werkzaamheden en de taken hierdoor minder intensief te maken, blijven deze activiteiten haalbaar. Met als gevolg dat we maandelijks meerdere leuke activiteiten aanbieden, er mooie financiële inkomsten zijn en dat ook het bestaan van het dorpshuis minder in gevaar komt. Maar ook dat er nu bijvoorbeeld veel meer jeugd betrokken is bij de activiteiten, zowel in de organisatie als bij de deelname. Bovendien merken we dat het dorpshuis vaker wordt verhuurd, ook voor feestjes van dorpsgenoten, vergaderingen etc.

 

Trochpakke!

De volgende uitdaging is dat deze manier van organiseren na een jaar niet helemaal instort en dat de positieve energie blijft. Daarom hebben we nu ieders mening en ideeën nodig. Of je nou wel of niet heb deelgenomen aan de organisatie of deelname aan de activiteiten; in dit geval is ieders mening van belang. De uitkomsten helpen ons om ook het komende jaar weer goede stappen te zetten.

 

Vul de enquête in en win....

Vul de enquête in vóór 28 januari. En wees niet bang, het invullen kost je maar een paar minuten en mag anoniem. 

 

Alle input, dus ook die van jou, is zeer waardevol. Onder de deelnemers worden daarom 3 leuke prijzen verloot. De belangrijkste resultaten worden begin volgend jaar (onder andere tijdens de jaarvergadering) met jullie gedeeld.

 

Vul de enquête in voor 28 januari!