Graskeien berm Van Kleffenswei

De gemeente gaat aan de noordzijde van de Van Kleffenswei van kom tot kom graskeien aanbrengen. Zie plaatje onderaan dit bericht.

 

Planning

De werkzaamheden starten ergens de komende weken. De verwachting is dat de werkzaamheden eind dit jaar of begin volgend jaar zijn afgerond. De planning hangt af van de weersomstandigheden.

 

Waarom worden deze graskeien aangebracht?

De bermen worden vaak door landbouwverkeer/vrachtverkeer kapotgereden. De weg wordt veel gebruikt door fietsers. Bij veel verkeer kunnen hierdoor soms gevaarlijke situaties ontstaan. Fietsers kunnen moeilijk uitwijken door de diepe kuilen in de bermen.

 

Historie van dit vraagstuk

Dit onderwerp is vaker op de agenda geweest: er is destijds afgesproken dat de gemeente in de gaten houdt of er onderhoud nodig is en dat zij de gaten dichtten met zand of freesasfalt. Het aanbrengen van graskeien is namelijk een dure optie: de totale oppervlakte van de gemeente is groot en dit soort situaties komen meer voor. Na deze tijdelijke oplossing is er dus voor gekozen om de graskeien aan te brengen.