Viswedstrijd 2023

Op vrijdagavond 2 juni om 18.00 uur verzamelden fanatieke vissers uit Raard-eo zich bij de Raarderfeart voor de jaarlijkse viswedstrijd.

Tot 20.00 uur werd er fanatiek gevist. Helaas wilden de vissen niet echt bijten: geduld hebben was deze avond zeer belangrijk. Zowel de jeugd als volwassenen deden ontzettend hun best maar organisatoren en juryleden Han, Werner en Ytzen konden de scores gemakkelijk bijhouden. 

 

De meeste deelnemers keken uit naar het eindsignaal om 20.00 uur: het geduld was tegen die tijd hier en daar op en iedereen was benieuwd naar de einduitslag.

 

Werner, Ytzen en Han berekenden de uitslag terwijl alle deelnemers genoten van een heerlijk broodje hamburger van Mariska en Jan in het dorpshuis. Met volle magen werden de prijzen uitgereikt:

 

Volwassenen:

1. Ruurd Koopmans

2. Jasper de Jong

3. Pytrik Feddema

3. Thomas Hoekstra (met evenveel vissen als Pytrik maar na een benaderingsvraag moest Thomas genoegen nemen met de 3e prijs)

 

Jeugd t/m 16 jaar:

1. Lars Jelsma

2. Noor Woudstra

 

De prijzen werden aangeboden door Slagerij Bauke Talsma, Sportvisserij Fryslân en Doarpsbelang Raard-Boarnwert.

 

Sponsoren, organisatie, vrijwilligers, deelnemers en publiek: hartelijk dank voor deze geslaagde avond. Op naar de volgende editie met hopelijk iets meer beet en vissen!

 

Alle foto's van deze avond vind je in het online fotoalbum.