Verslag Tour de Boer

Dorpsgenoot Johan Rozendal ging afgelopen week mee met 'Tour de Boer' in Raard. Hij heeft zijn ervaringen opgeschreven en gedeeld op de website van de Waadrane:

 

"Tour de Boer in Raard, hoe succesvol weidevogelbeheer in de praktijk werkt!


Raard – Een uitnodiging in je buurtapp ontvangen voor een kijkje bij de plasdras op Spriens in Raard, daar was ik als vogelliefhebber snel voor te porren. Vaak wandel ik op Spriens, en hoor dan het prachtige geluid van de Tureluurs, Grutto’s en Kieviten. Het geluid dat vroeger op het land van mijn schoonvader in elk perceel op je neerdaalde. Het geluid van de maitiid.


Zwerven door het hoge gras, zoekend naar nesten. Niet voor het rapen maar voor de bewondering. Dat was vroeger. Kortom de uitnodiging was mij op het lijf geschreven...."

Lees het volledige bericht + informatie over de volgende edities van Tour de Boer op www.waadrane.frl.