Tour de Boer yn Boarnwert

Op het kruidenrijk grasland met plas-drassen van Yanco Hiemstra zitten ruim 50 paar grutto's, kieviten en tureluurs met jongen. Een schitterend weidevogelparadijs in ons eigen Boarnwert!

Thom, Simon en Ruurd vertellen op woensdagavond 31 mei hoe zij bijdragen aan het weidevogelbeheer als nazorger/mozaïekregisseur, dronepiloot en jager.

 

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via het online formulier op

Vol = vol!!