Freedtemiddeisborrel: biljarte en sjoele

17 maart Freedtemiddeisborrel mei in bakje biljarten (16+) en sjoeltoernooi (voor de jeugd)! Jim komme toch ek (wer) efkes del? Tige wolkom!

De freedtemiddeisborrel is voor jong en oud. Voor de jongsten is speelgoed aanwezig in het dorpshuis, dus neem je kinderen vooral gezellig mee! Naast het darttoernooi is er natuurlijk weer een stamtafel met verschillende spellen, wordt er patat gebakken en is er alle tijd om gezellig bij te praten.