Werkzaamheden brug Klaarkamp

De brug bij Sibrandahûs wordt omgebouwd voor besturing op afstand. Van dinsdag 31 januari t/m donderdag 2 februari van 07.00 tot 16.00 uur is de brug gestremd voor autoverkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de brug. Op maandag 6 februari van 07.00 tot 16.30 uur is de brug geheel gestremd voor al het verkeer. De omleiding voor het wegverkeer wordt ter plaatse aangegeven met gele borden.

 

In de weken na 6 februari bouwen we de nieuwe brugbesturing in en voeren we andere werkzaamheden uit. Ook dan kan er sprake zijn van verkeershinder, van 20 tot 30 minuten oponthoud. Dit omdat de volledige breedte van de brug niet altijd beschikbaar is. 

 

Na het voltooien van alle werkzaamheden, bedienen we ook deze brug vanuit de brugbediencentrale in It Swettehûs te Leeuwarden.