AED en cursus reanimatie in dorpshuis

Dit voorjaar organiseren we bij voldoende animo een cursus Hartreanimatie in het dorpshuis in Raard.

Waarom deze cursus?

De subsidie is binnen en daarom is doarpsbelang blij om te melden dat er een AED beschikbaar komt in het dorpshuis. 

 

Het apparaat kan echter niets uit zich zelf. Er moet altijd iemand zijn die kan herkennen wat er aan de hand is met het slachtoffer en zo nodig kan starten met de reanimatie. In een korte cursus kun je dit leren. 

 

Tijdens de cursus leer je reanimeren en automatische externe defibrillators (AED) te gebruiken. Bij succesvolle afronding van deze cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). 

 

Het idee is om zowel een beginners- als een herhalingscursus te organiseren. Dit hangt af van de belangstelling. 

 

Aanmelden

De vraag aan alle inwoners van Foudgum, Boarnwert en Raard is dan ook: wie wil meedoen aan deze cursus en daarmee een belangrijke bijdrage leveren? Je kunt je aanmelden via doarpsbelangraardeo@gmail.com (graag voor 11 februari). De datums en tijdstippen worden in overleg met de belangstellenden ingepland.