Oekraïense vluchtelingen - update

Beste minsken fan ús Mienskip! Een paar weken geleden hebben we jullie geïnformeerd over ons plan over opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeenschap. Het plan is om 1 of 2 gezinnen op te vangen in de lokalen achter de Marthakerk in Raard.

 

In dat bericht hebben we een oproep gedaan voor de opgave van vrijwilligers en voor het doorgeven van reacties op dit plan. Met als doel om het draagvlak te peilen in de dorpen. Vele schouders kunnen grote lasten dragen, immers?

 

Vele reacties 

De opgaven en reacties zijn Bjusterbaarlik! Wij zijn hier erg dankbaar voor en voelen ons gesterkt en gesteund door de Mienskip om dit proces door te zetten.

 

Er hebben zich tot nu toe 15 mensen opgegeven voor het doen van vrijwillige taken op allerlei gebieden. Denk hierbij aan;

  • Inrichten van de lokalen achter de kerk
  • Klussen
  • Psychosociale ondersteuning
  • Vervoer
  • Financiën en administratiewerk
  • Activiteiten op creatief gebied
  • Het verzamelen van goederen e.d

Met dit sterke team kunnen we de opvang van de Oekraïners goed vormgeven, waardoor ze niet alleen in ons dorp te komen staan. Alle ondersteuning is voor hen nodig om hun leven en toekomst invulling te geven op dit, voor hen, tragische moment van oorlog in hun land.

 

Naast dit team zijn er meer mensen die zich voor taken hebben opgegeven, waardoor we ook weer meer mogelijkheden hebben. Dit noemen we de flexibele schil. Dit zorgt ervoor dat we voor een langere periode deze mensen bij kunnen staan.

 

Nu we vanuit andere dorpen meer geluiden horen dat er Oekraïners worden opgevangen, kunnen we hen wellicht ook met elkaar in contact brengen voor de nodige ondersteuning. We horen ook dat er Oekraïners aan het werk zijn en hun leven zo goed en zo kwaad als ze kunnen, oppakken in ons land.

 

Naast alle positieve reacties en steunbetuigingen zijn er her en der ook bezorgde reacties. Denk hierbij aan vraagstukken over financiën, begrafenissen en kerkdiensten, Open kerk, brandveiligheid, sanitaire voorzieningen etc. Al deze (behulpzame) reacties en vragen nemen we mee in het proces. 

 

Hoe verder: wachten op TakecareBenB

Op dit moment staan we als beschikbare locatie geregistreerd bij de organisatie Take care BenB. Voor wie geïnteresseerd is in hun werkwijze: www.takecarebnb.org.

 

 

Deze organisatie is op dit moment druk bezig met zogenaamde intakes, matches en plaatsingen van vluchtelingen. Voordat er vluchtelingen geplaatst kunnen worden, is er een intake met de initiatiefnemers. Belangrijk onderdeel van deze intake is een bezichtiging van de aangeboden locatie. Voor deze intake en bezichtiging is het dus nog niet zeker of er daadwerkelijk mensen geplaatst kunnen worden achterin de lokalen van de kerk. Wij hopen natuurlijk van wel!

Momenteel staan we dus ‘op wacht’. En wachten we op een telefoontje vanuit TakecareBenB voor de intake en de bezichtiging.

 

Bedenktijd

Als we de intake hebben gehad en we zijn goedgekeurd voor de opvang dan krijgen we ‘bedenktijd’. Tijdens deze ‘bedenktijd’ informeren we de leden van de kerkgemeente. We peilen hun mening over dit plan en de uitwerking daarvan. Dit met als reden dat het de komende tijd voor de kerkgemeenschap de grootste aanpassing zal zijn. 

 

Reacties blijven welkom

Ondertussen zitten we niet stil en zijn nog steeds alle reacties vanuit jullie welkom via annekebilker@knid.nl.

 

Wij blijven jullie zoveel mogelijk actief informeren over onze uitdaging.

 

Oant safier,

 

Groetnis

Betty van der Veen (doarpsbelang)

Johan van der Kooi (doarpshûs)

Anneke Bilker (PKN gemeente Raard e.o)

Tjitske Tania (Communicatie)