Update over de 'sloepenroute'

Een korte uitleg en situatietekeningen

Dorpsbelang heeft in haar visie vastgelegd om de huidige doorvaart van de Raardervaart te willen verbeteren en te vergroten. Waardoor sloepen het dorp kunnen bereiken en richting Holwerd kunnen varen. 

 

Hierdoor komt ook de herinrichting van het haventje en aansluiting bij het project Holwerd aan Zee binnen bereik van de mogelijkheden. 

 

Duikers

Door het dorp loopt de Raardervaart. Deze voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een sloepenroute. Met uitzondering van een tweetal ‘kunstwerken’ (duikers) gelegen in de Tange en de van Kleffenswei. 

 

Om aan de eisen te voldoen dienen de kunstwerken minimaal een doorvaartbreedte van 3,5 meter en een vrije doorvaartruimte tussen water en plafond van 1,50 meter te hebben. Daarnaast dient er een minimale waterdiepte van 90cm te zijn. Beide duikers voldoen niet aan deze eisen. 

 

Onderzoek

Andrys Westra (student ROC Friese Poort infratechniek - middenkaderfunctionaris Infra op de Friese Poort Drachten) heeft in samenwerking met André Beeksma (stage begeleider Samen FIKS) van Witteveen GWW Drachten onderzoek voor ons gedaan. Zij hebben zichtbaar gemaakt hoe het mogelijk kan worden gemaakt om te voldoen 

aan een volwaardige sloepenroute. Hierbij gaat de aandacht uit naar de duiker in de Tange aan de oostzijde van het dorp en de duiker in de van Kleffenswei richting Lichtaard. 

 

1e resultaten

Voor het onderzoek zijn er een paar mooie situatieschetsen gemaakt. Om jullie alvast een beetje op de hoogte te brengen van deze plannen, delen wij deze tekeningen hierbij graag met jullie. 

 

Binnenkort volgt meer informatie. 


Situatietekeningen

Situatietekening optie 1
Situatietekening optie 1
Situatietekening optie 2
Situatietekening optie 2