Karavaan van de Vriendschap - Muziek in Raard!

De eerste 'etappe' start  a.s. vrijdag 10 september in de gemeente Noardeast-Fryslân op 10 september en zal via Ferwerd, Reitsum en Raard (om 14.00 uur in het dorpshuis), in Dokkum eindigen.

Op 30 juli werd de internationale Dag van de Vriendschap gevierd. Deze dag is daarom dé start voor het vervolg van de Karavaan van de Vriendschap. De karavaan brengt gezelligheid op openbare locaties met muziek en aandacht voor de verhalen van elkaar. De verhalen zullen nu door de Afûk worden verzameld, gebundeld en gepubliceerd in de taal van de verteller.

 

Alex de Jager, directeur fan de Afûk:  “De Karavaan lit sjen dat taal minsken ferbynt, hokker taal sy ek brûke. Freonskip kin net sûnder taal, taal ropt freonskip op. De ferhalen dy’t wy mei De Karavaan ophelje, sille letter wer brûkt wurde foar aktiviteiten foar âlderein. Dêrmei lizze wy de ferhalen net allinne fêst, mar jouwe wy se ek wer troch.”

 

In 2020 begon Simon Vuijk, journalist en als cultuurmaker verbonden aan Podium Harlingen, met de Karavaan van de Vriendschap om eenzaamheid aan te pakken. Met de karavaan heeft hij in de gemeente Leeuwarden vriendschap gezaaid en mensen gemotiveerd om contact te maken én de onderlinge verbinding te versterken in met name de eigen omgeving. Simon: “We willen vriendschap zaaien door middel van taal en muziek. Door oud en jong laagdrempelig te verbinden proberen we eenzaamheid te verlichten en de samenleving mooier en beter te maken.”

 

Elke eerste vrijdag van de maand fietst Simon op zijn bakfiets, samen met troubadour Bruno Rummler door Fryslân om op openbare plekken vriendschap te zaaien door middel van taal en muziek. De eerste etappe start in de gemeente Noardeast-Fryslân op 10 september en zal via Ferwerd, Reitsum en Raard, in Dokkum eindigen.

 

Kortom: op vrijdag 14.00 uur is iedereen van harte welkom in het dorpshuis in Raard voor een half uurtje muziek en gezelligheid!