Archeologie in Bornwird en Raard

Op Archeoweb is een artikel verschenen over de archeologie in Bornwird en Raard.

"De vondsten dateren al van twintig jaar geleden. Toch is het interessant om de steentijd archeologie boven Dokkum en met name bij de dorpen Raard en Bornwird hier nog eens te belichten. Bij de aanleg van  de weg van Dokkum naar Holwerd kwamen bij een archeologisch onderzoek sporen uit de steentijd te voorschijn."

 

"Het onderzoek bij de aanleg van de weg kreeg een vervolg in de zoektochten van Meindert Leij in het gebied rond Dokkum. Tot zijn genoegdoening kreeg hij de kans voor verder onderzoek in de omgeving van Raard toen er een ruilverkaveling in gang werd gezet. Daarbij werden veel sloten in het gebied uitgediept en verbreed. In de slootranden waren onder een kleilaag duidelijk de keizanden van dezandruggen zichtbaar. Daarboven was een laag klei was afgezet. In de door zeeinbraken verspoelde bovenste randen van die zandruggen trof Leij artefacten aan die nog in situ lagen. Staande in de sloten en gewapend met een plamuurmesje kon hij tientallen artefacten veilig stellen. Nabij Raard  kon hij op deze wijze zes mesolitische sites vaststellen."

 

De volledige tekst met foto's lees je op http://www.archeoweb.nl/.