Uitbreiding Betterwird

Dokkum heeft als Regiostad op dit moment nauwelijks nog mogelijkheden voor de ontwikkeling en vestiging van middelzware en zware bedrijvigheid, terwijl hier wel behoefte aan is. 

Regionaal is in een convenant afgesproken dat Dokkum de komende periode voor 10 hectare aan nieuw uitgeefbaar bedrijventerrein mag aanleggen.

 

Om voor nu en de komende jaren structureel bedrijfskavels te kunnen blijven aanbieden, heeft de gemeente besloten om een project op te starten voor een uitbreiding van het bedrijventerrein Betterwird. Om hiermee aan de slag te kunnen gaan, is onlangs door de raad een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld.

 

Om de gewenste bedrijventerreinuitbreiding op goede wijze gestalte te kunnen geven, zal de komende tijd door de gemeente de nodige zaken moeten worden uitgezocht. Op dit moment is nog niet bekend hoe de uitbreiding er precies uit gaat zien en tot hoever die precies gaat reiken.

 

Het uitgangspunt is om een stedenbouwkundig uitbreidingsplan te ontwikkelen dat voorziet in een goede stedenbouwkundige afronding van Dokkum (zorgvuldige stadsrand richting het landschap) en waarbinnen ruimte voor minimaal 10 ha uitgeefbaar bedrijventerrein is. 

 

Zodra het stedenbouwkundig plan/visie en een bijbehorend bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, dan zullen er voor betrokkenen en belangstellenden de nodige inbreng-/inspraakmogelijkheden zijn (o.a. in het kader van de vaststellingsprocedure van deze plannen).