Oud papier container

Voor de dorpsbewoners van Foudgum, Boarnwert en Raard. Al jaren wordt door ouders van de leerlingen van de school het oud papier bij de deuren opgehaald. De opbrengst van het oud papier mocht de school besteden voor veel leerlingactiviteiten en pleinmateriaal. 

De opbrengsten waren altijd erg leuk! De school heeft jaren gehad dat ze 2500 euro per jaar hiervoor mocht ontvangen.

 

Zoals je misschien weet daalt de oud papier prijs het laatste jaar behoorlijk en is het einde, van deze daling, ook nog niet in zicht. Daarom heeft de school in overleg met de coördinators van het oud papier (Nico en Wybe) en andere betrokkenen besloten dat het oud papier dit jaar niet langer opgehaald hoeft te worden.

 

De oud papier-container blijft wel staan bij de kerk. De data hiervan staan onderaan dit bericht. De opbrengst van het oud papier gaat voorlopig nog naar de school. In overleg met een dorpsvereniging willen we een goede bestemming voor dit geld zoeken. We houden jullie op de hoogte.

 

Hartelijke groet,

KBS Bernewird en de coördinators oud papier

 

Data oud papier container in 2020 (data 2021 volgen eind dit jaar)

  • 12 september
  • 14 november

Tip! Vraag ook even bij buurtgenoten die zelf niet in staat om het papier weg te brengen, of zij nog oud papier hebben wat je voor hen mee kunt nemen naar de container.