Buurt Preventie App in Raard

Raard heeft net zoals vele andere dorpen en wijken nu ook een zogenaamde 'Buurtpreventie app'!

 

Het doel van de app

Deze WhatsApp-groep heeft als doel om elkaar te waarschuwen voor verdachte situaties, deze waar mogelijk te verstoren, zo nodig te melden bij 112 en de veiligheid in het dorp te bevorderen. 

 

Deze groep is bedoeld om zo slapend mogelijk te zijn: niet voor chatten, wel voor signaleren, waarschuwen en informeren. 

 

Alleen in Raard?

In een WhatsApp groep is ruimte voor maximaal 256 deelnemers. We kiezen ervoor om eerst te beginnen met de inwoners van Raard (binnen en vlakbij de bebouwde kom). Mocht dit goed gaan en er ook in Bornwird, Foudgum en/of de buitengebieden behoefte zijn aan zo’n appgroep, dan gaan we daar ook zo snel mogelijk mee aan de slag! 

 

Aanmelden

Alle informatie over de spelregels binnen de app en over hoe je je kunt aanmelden lees je op deze pagina.