Nije skelpen op it paadsje

It paadsje lans de iisbaan leit d’r wer moai by. 

Dankewol alle frijwilligers dy't holpen hawwe. Ek Gemeente Noardeast Fryslan, Ina Witteveen en Boele Damstra, bedankt foar de service!