Vragenlijst Woonvisie gemeente

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen.

 

Korte vragenlijst

Via een korte vragenlijst horen we graag specifiek wat er in de dorpen, de stad, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. U kunt binnen 10 minuten eenvoudig aangeven welke kansen, kwaliteiten of problemen u ziet. We zijn blij met uw hulp; alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking!

 

Vul de vragenlijst in via de link op https://www.noardeast-fryslan.nl/woonvisie.