Wat moet dorpsbelang volgens jou wel/niet doen?

Welke ideeën van dorpsbelang vind jij de moeite waard en welke juist niet? Laat het ons weten via de online enquête (invullen was mogelijk tot 22 december 2019).

De dorpsvisie Raard-eo beschrijft de onderwerpen die u/jij als inwoner belangrijk vindt. Al deze onderwerpen zijn aangedragen tijdens de jaarvergaderingen van Dorpsbelang, tijdens de gehouden keukentafelgesprekken en bij het invullen van de dorpsenquête.

 

Aan de hand van de resultaten uit de enquête is de eerste versie van de dorpsvisie geschreven. Deze is begin 2019 tijdens de jaarvergadering gepresenteerd. Open de dorpsvisie

 

Wat gaat dorpsbelang met deze visie doen?

1: We zetten ons in om datgene wat goed is in onze dorpen te behouden: saamhorigheid, veiligheid, gevoel van vrijheid, ruimte en rust. Met het dorpshuis en de basisschool als middelpunt van onze gemeenschap.

2: We pakken zaken aan die beter kunnen of extra aandacht verdienen.

 

Wat vind jij van onze ideeën?

Om dit “aanpakken” concreet te maken presenteren we 3 ideeën. Graag vragen we de mening van jullie als inwoners van onze dorpen. We vragen jullie in de vragenlijst of de voorgestelde ideeën kunnen worden voortgezet tot een concreet plan of dat het idee aanpassingen nodig heeft. Of, en dat kan natuurlijk ook, dat het volledig zinloos wordt bevonden.

 

We hopen op een hoge respons. Dus vul de online enquete in (dit was mogelijk tot 22 december) en laat ons zo weten wat belangrijk is (en wat niet). Het invullen van de vragenlijst kun je anoniem doen en duurt ongeveer 5 minuten.