Update verkeerssituaties in Raard-eo

Veelbesproken tijdens de jaarvergaderingen van het Dorpsbelang zijn de diverse gevaarlijke, hinderlijke of vervelende verkeerssituaties. 

Soms nieuwe punten en veelal ook jaarlijks terugkerende thema's.

 

Om deze reden is er binnen het Dorpsbelang een “Commissie Verkeer” ingesteld. Zij pakken dit op, brengen het in kaart en hebben afgelopen week hierover een gesprek mogen voeren met de gemeente.

 

Dit zal zeker niet leiden tot directe oplossing van alle problemen, mocht dat al mogelijk zijn, maar er zijn zeker stapjes gezet.

 

Mocht u zelf gevaarlijke situaties constateren, meld dit dan bij de gemeente! Een uitleg hierover leest je in het bericht: Achterstallig onderhoud of andere klachten? Dit helpt zeker!

 

Zie hieronder het 1e resultaat.