Wat kun jij doen voor insecten?

We kunnen er niet omheen: Het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere kriebelbeestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur.

 

Uit onderzoeken blijkt dat twee derde is verdwenen. Insecten zijn het voornaamste voedsel voor het merendeel van de vogels, vleermuizen en kikkers. 

 

Al onze tuinen zijn (potentiële) insectenparadijzen. Dat is niet alleen goed voor de insecten, maar ook voor je tuin zelf. Insecten zorgen voor een vruchtbare bodem, leveren het voedsel aan je vogels en brengen je tuin in evenwicht. 

 

We proberen in onze dorpen allemaal wel iets te doen om de insecten te helpen. Zo verschijnen er in Raard, Bornwird en Foudgum bijvoorbeeld al steeds vaker (grote) stukken bloemenweides in bermen, tuinen of weilanden.

 

Wil je weten wat je nog meer kunt doen? Of beter, wat moet je daarvoor kunt laten? Je leest het in dit artikel.