Oproep: doe een nulmeting (gaswinning)

We wonen in een regio waar eveneens volop gas wordt gewonnen, maar die minder dan Groningen in de publieke belangstelling staat. 

 

Een aanzienlijk deel van de gaswinningsopbrengsten uit de bestaande

winningsgebieden moet volgens ons nu echt terug naar de regio. De oprichting van een fonds is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast vinden wij (Stichting Fêste Grûn) de gaswinning uit nieuwe velden ongewenst en onvoorspelbaar.

 

Doelstelling van de Stichting

Fêste Grûn beijvert zich voor de belangen en veiligheid van alle bewoners in deze gefuseerde gemeente. Vanuit een onafhankelijke, signalerende en ondersteunende positie zet de stichting zich in voor een veilig en leefbaar woon-/leefklimaat. Zij weet zich daarbij actief gesteund door vele dorpsbelangverenigingen in de omgeving. Speerpunten zijn:

  • Omkering van bewijslast;
  • Rechtvaardige schade behandeling;
  • Ondersteuning transitie fossiele energie naar duurzame energie
  • Zorgen en ontwikkelingen ten aanzien van schademeldingen en schadevergoeding en/of compensatie van bewoners.

Maak uw eigen nulmeting!

Ook al heeft u nu (nog) geen schade toch is het aan te raden om tijdig digitale foto’s te maken van het eigen huis en/of andere gebouwen. Denk daarbij vooral aan de vloeren, muren binnen- en buitenshuis en het dak. 

 

Lees er alles over in onderstaande nieuwsbrief van Fêste Grûn.

Download
Nieuwsbrief Fêste Grûn
Nieuwsbrief Fêste Grûn Noardeast-Fryslân
Adobe Acrobat document 178.6 KB