Oproep voor De Grutte Optocht

Een oproep van Stichting Doarpenstriid..!

Gezien de ontwikkeling in de regio zoals krimp en schaalvergroting dreigt de leefbaarheid in de dorpen te ontwrichten. De reacties uit de dorpen waren niet altijd erg positief met betrekking op de schaalvergroting in de regio. De dorpsvisie zal worden aangetast en de dorpscultuur zou minder zichtbaar zijn. Ook wij vinden dat juist dit culturele aspect mag niet verloren gaan. De kracht van de dorpen hierop willen wij als stichting Doarpenstriid jaarlijks op in spelen door een aantal events te organiseren. Waarbij wij de dorpcultuur willen versterken en dit uiteraard naar buiten willen presenteren aan de samenleving.  

Denk aan een regionaal songfestival (zoals het Bildts songfestival) of een creatieve wedstrijd voor ouderen (welke beppe maakt de mooiste baby uitzet?).

 

Maar om te beginnen DE Grutte Optocht, waarbij ieder groot of klein dorp een praalwagen van een hoog niveau mag inbrengen in een 2 x avondoptocht (schemer / donker). Meer informatie over dit plan lees je ook op www.lc.nl

Het gekozen thema is en blijft een publiek dorpsgeheim van het dorp tot een week voor de optocht. Het is niet de bedoeling om het thema alcohol op een wagen te gebruiken of tijdens de optocht, maar een afterparty wordt ook georganiseerd.  

 

Aanmelden voor deelname aan de optocht kan tot 7 januari 2019!

 

Wil je meedoen en Raard-eo vertegenwoordigen?

Heb jij/hebben jullie hier een geweldig idee voor? Laat dit dan weten aan dorpsbelang via doarpsbelangraardeo@gmail.com.