Afscheid gemeente Dongeradeel op 3 november

Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Dongeradeel op in de gemeente Noardeast Fryslan. Om op een bijzondere manier afscheid te nemen van Dongeradeel is er een werkgroep opgericht die het afscheid organiseert. 

Als dorpsbelang Raard/Boarnwert hebben we ons, samen met nog een aantal andere dorpen, aangemeld om mee te doen met het afscheidsprogramma. 

 

Nu zijn we op zoek naar een mooie en passende invulling voor deze middag/avond. En daar vragen we jullie hulp bij!

 

Wat is de bedoeling?

In elk deelnemend dorp wordt er voor een eigen invulling gezorgd. Dit kan bijvoorbeeld een tentoonstelling of een optreden zijn, maar ook iets heel anders. Iedereen in de gemeente ontvangt een programmakrant, waarin alle activiteiten staan omschreven. 

Iedereen is welkom om de activiteiten te bezoeken. Er wordt misschien een rondrit met een bus georganiseerd waarmee van dorp naar dorp kan worden gereisd. De afsluiting van het programma is om 21.00 uur in Dokkum. Daar voeren leerlingen van het Dalton College en het Dockinga College een afscheidslied op. 

 

Waar moet het programma in (eventueel 1 van) de dorpen aan voldoen?

- De afscheidsdag is op zaterdag 3 november.

- Mocht er voor de invulling voor een tentoonstelling of iets dergelijks worden gekozen, dan begint deze om 16.00 uur en eindigt het om 20.00 uur.

- Mocht er voor een optreden of iets dergelijks worden gekozen, dan is deze om het uur. Het optreden duurt ongeveer 20 minuten. Het eerste optreden is om 16.00 uur, de laatste om 20.00 uur.

- Er is 500 euro voor onkostenvergoeding beschikbaar voor de activiteit die we organiseren

- Voor 15 september moet er een plan van aanpak bekend zijn

 

En dan nu de oproep

Welke enthousiasteling heeft hiervoor een goed idee en wil zich hiervoor inzetten? De invulling kan van alles  (en op elke locatie in het dorp) zijn, als het maar iets te maken heeft met onze dorpen. Misschien wil je een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen? Of moet je een specifieke opdracht voor school doen waar dit mooi in past? Wilde je al langer een Raarder shantykoor oprichten of …? 

 

Laat het weten aan Dorpsbelang voor 1 september. Dit kan via 1 van de bestuursleden (Betty van der Veen, Jellie Hiemstra, Pieter Rendert Meindertsma, Hoeke Sjouke Hiemstra of Tjitske Tania) of via doarpsbelangraardeo@gmail.com.