Bernewird spot weidevogels

Woensdag 23 mei jl. zijn als afsluiting van het project ‘weidevogels in beeld’ en ‘de greide yn’ de groepen 5 t/m 8 van basisschool Bernewird nogmaals de weilanden in geweest.

Willem Spoelstra, penningmeester van ANV Om ’e Koaien, kwam met zijn tractor en wagen, waar alle kinderen op konden zitten, en maakte een rondrit door de weilanden. De kinderen kregen een veldkaart mee waar ze de vogels die ze tegenkwamen in het weiland op konden noteren.

 

Het was geweldig hoeveel vogels we hebben gespot; grutto’s, tureluurs, eenden, scholekster, noem maar op. Ook hebben we drie gruttokuikens gezien en eentje die naar de andere kant van de sloot zwom. We zagen een nest van de scholekster met drie eieren en in de sloot lag nog een nest met vijf eieren van een meerkoet.

 

Doordat er een aantal percelen gemaaid waren kon je nu heel duidelijk het verschil zien tussen verschillende soorten beheer door de boeren. Het weiland waar de plasdras van familie Hiemstra in ligt is kruidenrijk grasland en bij de familie Dijkstra is het grasland met uitgesteld maaien tot 15 juni.

 

In het net gemaaide weiland liepen grutto’s met drie kuikens op zoek naar eten. Om de plasdras heen was het echt druk met veel vogels. Doordat de bodem van de weilanden droger wordt is er rond de natte plasdras altijd nog eten te vinden. 

 

We hebben ook gezien dat grutto's achter een zeemeeuw aanging. De grutto’s doen dit om hun jongen te beschermen. De zeemeeuw werd uit het land gestuurd, wat een applaus opleverde vanaf de wagen.

 

Het was een geweldige morgen. Bedankt juf Bianca en juf Wieke voor de tijd en het enthousiasme.

 

Tjitske Dijkstra

ANV Om ’e Koaien