Win een taart!

Heb jij het machtigingsformulier voor Dorpsbelang al ingevuld en ingeleverd??! Iedereen die dit op tijd doet (en waarvoor dorpsbelang dan niet meer zelf op pad hoeft), maakt kans op 1 van de 3 taarten die hiervoor worden verloot.

Ook al wil je Dorpsbelang niet steunen, ook dan horen we dat graag via het ingevulde formulier. 

 De uiterlijke inleverdatum is aanstaande zondag 15 april. Dus: net ferjitte om mei te dwaan!!

 

Alle informatie lees je hieronder:

 

Beste dorpsgenoten, door een misverstand is ons incassocontract met de Rabobank verlopen...

Hierdoor zijn alle machtigingen om automatisch de jaarlijkse contributie te incasseren verlopen. Helaas zijn wij nu genoodzaakt om iedereen opnieuw een machtigingsformulier te laten invullen. Dit formulier wordt de komende week huis aan huis in onze dorpen verspreid (tegelijk met het kerkblad).

 

De jaarlijkse contributie is 6 euro per adres.

 

Wilt u het formulier invullen en inleveren vóór 15 april op 1 van de aangegeven adressen? Ook wanneer u geen contributie wilt betalen, vragen wij u om dit aan ons door te geven. Dan verwerken wij dat in onze administratie.

 

Heeft u het formulier op 27 maart nog niet gekregen? Dan kunt u het formulier hieronder downloaden of opvragen via onderstaande contactgegevens.

 

Heeft u hier andere vragen over? Neem dan contact op met Jellie Hiemstra of Betty van der Veen.

 

Alvast hartelijk bedankt!

 

Het formulier

 

Download
Machtigings formulier DB_versie oktober
Adobe Acrobat document 105.9 KB

Wat is en wat doet Dorpsbelang?

De vereniging van Dorpsbelang Raard/Bornwird fungeert als gesprekspartner, klankbord en adviseur van het gemeentebestuur. Tegelijk is Dorpsbelang Raard/Bornwird belangenbehartiger, spreekbuis en antenne voor de inwoners van de dorpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, leefbaarheid en zaken zoals de speeltuin en ijsbaan. Hiervoor is regelmatig contact met de gemeente Dongeradeel en vindt periodiek overleg plaats met Burgemeester en Wethouders. Dorpsbelang Raard/Bornwird organiseert tevens elk jaar een ledenvergadering. 

 

Bestuur

Het bestuur van Dorpsbelang Raard/Bornwird bestaat uit de volgende leden:

Betty van der Veen (voorzitter)

Tjitske Tania (secretaris)

Jellie Hiemstra (penningmeester)

Hoeke Sjouke Hiemstra (lid)

Pieter Meindertsma (lid)

 

Contact

 

Neem contact op met dorpsbelang via email, doarpsbelangraardeo@gmail.com of persoonlijk via 1 van de bovengenoemde personen.