Âldjiersklaverjassen

30 desimber 19.45 oere: Âldjiersklaverjassen yn Doarpshús de Nije Pôle, Raard.

Yntree €5,- (incl. 1 bakje kofje as tee en in borrelhapke).