Wil je carbid schieten op oudjaarsdag?

Wil je carbid afschieten dan heb je toestemming van de burgemeester nodig. Vraag dit aan voor 7 december!

Vraag op tijd aan

Meld de locatie aan bij de gemeente om toestemming te krijgen van de burgemeester. Maak hiervoor gebruik het meldingsformulier (onderaan deze pagina). Dit meldingsformulier moet vóór 7 december a.s. worden aangevraagd.

 

Na het invullen kan het formulier per post worden ingediend bij de burgemeester van Dongeradeel, Postbus 13, 9290 AA Kollum. Ook kun je het formulier digitaal opsturen naar veiligheid@ddfk.nl, onder vermelding van ‘Melding carbidschieten’.

 

Aanvragen die na 7 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

 

Regels voor carbid schieten

Oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag, daarom is de Zondagswet van toepassing. De burgemeester heeft besloten om ontheffing te verlenen op het verbod van openbare activiteiten op zondag voor 13.00 uur als de activiteit niet in de buurt van een kerk plaatsvindt. De aanvangstijd voor carbid schieten wordt vervroegd van 13.00 uur naar 11.00. De burgemeester gaat ervan uit dat deze tijd door iedereen wordt gerespecteerd.

 

De regels zijn als volgt:

  • Tussen 11.00 uur en 22.00 uur mag er worden geschoten op goedgekeurde locaties.
  • Bij het carbidschieten mag alleen gebruik worden gemaakt van één of meerdere (melk)bus, container of opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter.
  • Het carbidschieten mag geen gevaar opleveren voor mens en milieu.
  • Verder moet de melder schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein.
  • En tot slot moet de melding worden voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schietrichting is aangegeven.

De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijg je een aanwijsbesluit.

 

Ballen in plaats van deksels

De gemeente Dongeradeel adviseert gebruik te maken van ballen in plaats van deksels. Aanvragers die hun aanwijsbesluit op woensdag 20 december 2017 om 16.00 uur op komen halen ontvangen van ons alvast de eerste bal.

 

Eigen verantwoordelijkheid

De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.

 

Formulier carbid schieten

Download
Meldingsformulier carbidschieten 2017.do
Microsoft Word document 51.4 KB