Klún en Knoffelhakke

Zaterdag 27 januari 2018 komt Klún en Knoffelhakke met hun nieuwste show naar doarpshûs  de Nije Pôle in Raard!