Wat is en wat doet Stichting Welzijn Het Bolwerk?

“Ferbynt en beweecht minsken”. Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel. 

Wij zijn er voor alle inwoners en geven samen met de inwoners invulling aan zorg en welzijn nieuwe stijl. We leggen verbindingen en brengen mensen in beweging.

 

Wij hanteren een preventieve werkwijze waarbij we inspringen op signalen van de inwoners. Wij zijn een bindende factor tussen welzijn en professionele hulpverlening. Onze inzet is het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en dorpen.

 

Stichting Welzijn Het Bolwerk werkt snel en adequaat. Door optimaal gebruik te maken van de

diensten van Stichting Welzijn Het Bolwerk kunnen vragen op het gebied van welzijn efficiënt worden opgepakt.

 

U kunt bij ons terecht met vragen op het gebied van:

 

Mantelzorg (voor extra inzet door vrijwilligers aan mantelzorgers naast de gebruikelijke zorg)

- Persoonlijke ondersteuning, bemiddeling en verwijzing

- Mantelzorgmaatje, contact met andere mantelzorgers

- Cursussen en ontspanning en respijtzorg (overname van zorg)

 

Maatjesaanvraag (voor onder meer bestrijding van eenzaamheid)

- Taalondersteuning

- Bezoek waarbij aandacht, gezelschap en persoonlijk contact centraal staat

- Hulp bij digitale vragen voor computer/laptop/tablet/I-phone etc.

 

Formulierenbrigade (voor mensen met een inkomen rond het minimum en/of hoge onkosten)

- Ondersteuning bij formulieren kwijtscheldingen/toeslagen etc.

- Ondersteuning bij aanvraag DigiD en Studiefinanciering

- Ondersteuning voor en na traject Schuldhulpverlening

- Sorteren en ordenen van de administratie

 

Burenhulp (vragen m.b.t. behoefte aan laagdrempelige tijdelijke vorm van vrijwillige ondersteuning)

- Vervoer en/of begeleiding van en naar bijvoorbeeld ziekenhuis

- Hulp bij boodschappen of tuin

- Kleine klusjes in en om het huis

 

Vrijwilligerssteunpunt (voor bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk)

- Informatie over ondersteuning aan vrijwilligers en organisaties

- Platform Online vacaturebank

- Advies en begeleiding aan organisaties en vrijwilligers

- Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers

- Publicatie van laatste nieuws op vrijwilligersgebied

 

Naast onze reguliere aandachtsgebieden organiseren wij in het kader van preventie diverse trainingen en cursussen. Tevens geven wij actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in dorpen en wijken. Wij sluiten aan bij signalen en behoeften en initiëren van hieruit projecten voor en/of met de inwoners.

 

Een overzicht van onze projecten, trainingen en actuele ontwikkelingen kunt u vinden op onze website en/of facebookpagina.

 

Algemene gegevens:

Bezoekadres : Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum (Op werkdagen open van 9:00 tot 12:30 uur) 

Postadres : Postbus 93, 9100 AB Dokkum

Telefoon : 0519 - 29 22 23

Mail : info@het-bolwerk.eu

Site : www.het-bolwerk.eu

Facebook : www.facebook.com/Stichting-Welzijn- Het-Bolwerk- 933616743419653/