Zoektocht naar historische interieurs in Dongeradeel

‘Ik ben met een grote verbouwing bezig, maar nu ik dit heb gehoord, sloop ik er toch niet alles eruit wat ik van plan was te doen’. Deze geruststellende woorden sprak een monumenteigenaar na afloop van een informatieavond van de Stichting Interieurs in Fryslân. 

Hoe terloops ook uitgesproken, hij verwoordde wel een van de doelstellingen van de Stichting Interieurs in Fryslân, namelijk het behoud van historische interieurs en interieurelementen in Friesland. Projectleider Mirjam Stuurman licht toe dat de stichting dit wil doen door de huiseigenaren bewust te maken van wat ze (letterlijk) aan interieurschatten in huis hebben.

 

Op dit moment verdwijnen bij een verbouwing in een hoog tempo talrijke historische elementen. En tegelijkertijd verdwijnt er ook een belangrijk deel van het Friese erfgoed en dat definitief. Veel huiseigenaren blijken zich niet te realiseren dat er door sloop belangrijk Fries erfgoed verloren gaat. Daarom werd in 2013 de Stichting Interieurs in Fryslân opgericht. De stichting wil met wetenschappelijk onderzoek kennis verzamelen over nog aanwezige historische interieurs in Friesland.

   

De stichting probeert nu een totaalbeeld te krijgen van de Friese wooncultuur. Na een succesvolle inventarisatie in Súdwest Fryslân en onlangs in Harlingen, start er binnenkort een onderzoek naar historische interieurs in Dongeradeel.  Projectleider Mirjam Stuurman: ‘wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, deuren, vloeren, tegels en tegeltableaus, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad vallen hier niet onder’.

 

Inmiddels is er een lijst opgesteld van panden waarvan te verwachten is dat er zich nog belangrijke interieuronderdelen bevinden. ‘Binnenkort willen we bewoners en eigenaren uitnodigen voor een informatieavond waarop onze bedoeling en werkwijze worden toegelicht’, aldus Mirjam Stuurman. ‘Vanaf eind april nemen wij dan contact op voor een eventuele afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse’.  

 

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief dat wordt gesteund door de Ottema Kingma Stichting, de provincie Fryslân, de gemeenten en fondsen. De Stichting is in 2013 opgericht door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum Sneek deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij het project betrokken.

 

Oproep aan inwoners Raard, Boarnwert en Foudgum

Wilt u helpen bij het onderzoek, bent u bewoner van een pand waarin zich nog historische onderdelen bevinden of bent u een lokale historicus en weet u veel over uw dorp? Kent u panden waarin zich mogelijk interessante onderdelen bevinden? Neem dan contact met de stichting via info@interieursinfryslan.nl. Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl.