Start Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

De actie Kerkbalans gaat 21 januari a.s. van start. Het thema is dit jaar : “Mijn kerk verbindt”. 

Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage c.q. verhoging van de financiële bijdrage over te maken. In het kerkblad is een envelop voor Kerkbalans bijgevoegd. Doet u weer mee?

 

De kerk/gemeenschap kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

 

Dit jaar vragen we niet alleen onze kerkelijke leden om een bijdrage, we vragen ook alle dorpsgenoten om een gift. Iedereen is welkom in de kerk, een plek voor ontmoeting, inspiratie of een plek van rust of troost. Tevens is het kerkgebouw beeldbepalend in onze dorpen. Of je nou lid van de kerk bent of niet, samen staan we sterk in onze “mienskip”. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

 

Voor vragen kunt u bij mw. B. Falkena terecht, via email: penningmeester@meiinoarien.nl of telefoonnummer 0519-292889.

 

Het College van Kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente Mei-inoar ien Raard-Foudgum c.a.

Reactie schrijven

Commentaren: 0