Enquete dorpsvisie

Op woensdag 23 november wordt de enquête over de dorpsvisie in de 3 dorpen verspreid. Met het invullen kun je een taart winnen!

Het afgelopen jaar zijn er in de aanloop naar een visie keukentafelgesprekken gevoerd waaruit al heel veel bruikbare informatie is voortgekomen. Voordat de dorpsvisie Raard-eo definitief geschreven en gepresenteerd kan worden, willen we eerst alle inwoners uit de dorpen de kans geven om hun mening te geven. Marten Bierma en Alian Memelink vanuit hun studie Management van de Leefomgeving aangeboden een dorpsbelevingsonderzoek op te stellen en uit te voeren. Dit onderzoek is gemaakt met als basis de resultaten van de keukentafelgesprekken.

 

Win een taart!

Op woensdag 23 november worden de enquêtes in de 3 dorpen huis-aan-huis verspreid. Dinsdagavond 29 november worden de ingevulde enquêtes bij u opgehaald. Bent u dan niet thuis, dan kunt u de enquête alsnog ingeleverd worden op de -in de enquête- aangegeven adressen. Het invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en... als u meedoet maakt u kans op 1 van de 3 taarten! Door het op een los formulier invullen van uw naam kunt u als u dat wenst anoniem de enquête inleveren.

 

In de enquête staat een instructie hoe deze in te vullen. Leest u deze alstublieft door voordat u met het  invullen begint.

 

Invulling van de dorpsvisie
We hopen dat iedereen in Raard, Boarnwert en Foudgum de moeite wil nemen om aan dit onderzoek mee te doen. De resultaten geven ons een goed beeld over wat er wel en niet belangrijk wordt gevonden en hoe wij de dorpsvisie uiteindelijk moeten invullen: de visie is namelijk niet iets van dorpsbelang, maar juist van iedereen die in de dorpen woont! Meer informatie over de dorpsvisie lees je op deze pagina.

 

Marten en Alian hebben veel tijd in dit onderzoek gestoken, daarom is de eerder aangekondigde enquête in oktober uitgesteld. U ontvangt eind van het jaar verdere informatie op welke datum de resultaten uit de gesprekken en de enquête aan u gepresenteerd worden.

 

Marten, Alian en Doarpsbelang Raard/Boarnwert

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Thom Feddema (woensdag, 23 november 2016 15:48)

    Mei 'k wol oer!!!

    Súkses Marten en Alian