Oprop fan Fûgelwacht Raard-Boarnwert

Het broedseizoen van de zangvogels is inmiddels wel voorbij. Wij als vogelwacht zijn erg benieuwd wat er in onze dorpen zoal gebroed heeft.

Fûgelwacht Raard-Boarnwert heeft zelf een aantal nestkasten die we elk jaar controleren op broedresultaten. Daarnaast willen wij ook graag de nestkastjes die bij u in de tuin hangen meenemen in onze telling. Ook nesten in heggen, struiken, bomen maar ook onder dakpannen en dakgoten mogen worden meegeteld. Dus ook zeker de huis-, boeren- en misschien zelfs wel gierzwaluwen niet te vergeten!

 

Kortom; Welke soort vogel heeft er in uw tuin gebroed? De resultaten kunt u mailen naar: fugelwachtraardboarnwert@gmail.com.

 

Alvast bedankt voor uw reactie,

Fûgelwacht Raard-Boarnwert

Reactie schrijven

Commentaren: 0