PKN Martha Kerk bestaat 100 jaar

Zoals velen al zullen weten, bestaat deze kerk dit jaar 100 jaar. En dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

 Er is een commissie in het leven geroepen, genaamd Com.100. Com.100 is druk bezig een  expositie op te zetten in de week van 5 t/m 10 september en op 11 september is er een jubileumdienst om 13.45 uur. U/jij bent bij dezen van harte uitgenodigd om de expositie te bekijken en de dienst bij te wonen.

 

Voor degenen die zondag 11 september ’s morgens de expositie willen bekijken en ’s middags de dienst willen bijwonen, is het mogelijk om een lunch te gebruiken in het dorpshuis. Wel wordt gevraagd zich hiervoor aan te melden. Dit kan naar mailadres r.prins3@knid.nl of telefoonnummer 0519-294028. Voor informatie kun je terecht bij de commissieleden Thom Feddema, Atsje Kingma, Rendert Meindertsma en Rienk Prins.

 

Stukje ontstaansgeschiedenis

Deze kerk is in 1916 gebouwd als gereformeerde kerk en wordt een zaalkerk genoemd. Op de gedenksteen in het portaal staat: De eerste steen/gelegd door K.J. Postma/ 29 mei 1916. De stichtingscommissie komt op 16 augustus 1915 bij elkaar. Commissieleden zijn: Ds. De Lange, Th. Bottinga, R.P. Meindertsma en P.G. Hiemstra.

 

Er is een oppervlakte van 40x42 meter à 50 ct de meter aangekocht. Er werd door leden een bedrag van ƒ 6843,00 opgebracht en door particuliere leningen van leden ƒ 9500,00 ingebracht. Op 2 februari 1916 werd de kerk aanbesteed en aannemer Walda uit Ternaard mocht de kerk bouwen. Daarmee is hij gestart in maart 1916. De kerk is gebouwd naar ontwerp van de architect A. Nauta uit Ternaard. De oplevering was gepland in september maar door omstandigheden werd dit later. Er was tussentijds schade ontstaan tijdens de bouw (misschien stormschade). Uit de archieven is gebleken dat de heer W. Bruinsma, die in militaire dienst was (moblilisatie), van het ministerie toestemming heeft gekregen om de kerk in de verf te steken. Op dinsdag 12 december 1916 was de inweidingsdienst. De oprichtingscommissie hield op 17 jan 1917 op te bestaan De totale bouwkosten waren ƒ 16.802,76. Er was een tekort van ƒ 309,79.

 

In januari 1997 is het gebouw tot beschermd monument aangewezen als monument van de jongere bouwkunst van de periode 1850 – 1940. Voor de liefhebber van deze Eclectische architectuur is uitgebreide informatie van de rijksdienst voor monumentenzorg aanwezig en meer informatie over de historie.

 

Kerk en dorpshuis tegelijk.

In de eerste plaats werd het gebouw gebruikt voor de zondagse erediensten. Maar daaruit voortvloeiend vonden en vinden een heleboel activiteiten plaats zoals: alle kerkelijk gerelateerde vergaderingen, knapen- en meisjes verenigingen, clubs, kindernevendiensten, catechisatie, mannen- en vrouwenverenigingen.

 

Belijdenis doen, trouwen, dopen en vanuit de kerk begraven worden. Lief en leed werd en wordt er gedeeld. Ook was de kerk een plek waar, bij gebrek aan bv. een dorpshuis, andere activiteiten plaats vonden zoals: het zitting houden van de bank, het vergaderen van standsorganisaties, spreekuur van het consultatiebureau, bij provinciale en landelijke verkiezingen werd het lokaal gebruikt als stemlokaal. Ook werden er toneeluitvoeringen in de kerk gegeven en werd er bazaar van de vrouwenvereniging gehouden. Ja, het lokaal heeft zelfs een tijdje dienst gedaan als school omdat de plaatselijke school verbouwd werd. Verder was het de oefenruimte voor Real Joy en de huidige kerkband.

 

Expositie 5 t/m 10 september / quiz

Hierin zijn veel dingen te herkennen van activiteiten die hierboven staan genoemd. De kerk is elke dag open van 10 tot 17.00 uur. Als je langs komt, kun je ontdekken wat er vroeger te doen was in de kerk of haal je herinneringen op aan die tijd. Iedereen is welkom. Dus zegt het voort!! Voor de ouderen en voor de jongere generatie wordt er een quiz gehouden. Kom langs en doe mee!

 

Jubileumdienst 11 september / uit de oude doos

In de dienst kijken we terug naar hoe het vroeger op gebied van de liturgie wat zang, preek en kollekteren enz. betreft. Ook doet de Com. 100 een beroep op de (oud) gemeenteleden om ook wat kleding betreft terug te gaan in de tijd.

 

Het zou leuk zijn als u/jij in de jubileumdienst gekleed zou kunnen komen met kleding uit de periodes: vóór 1960, of de periode 1960 tot 1990 of de periode na 1990 tot heden. De keus is aan u/jullie. Dus de oude streepjesbroeken, zwarte pakken, hoedjes, haarstrikken, lange jurken, tasjes enz. kunnen eindelijk uit de mottenballen!! Kunnen we nog even herinneringen op halen en aan de jongere generatie(s) laten zien hoe het vroeger was. Wij zijn erg benieuwd naar de mooie creaties die ongetwijfeld zullen ontstaan.

 

Blik op de toekomst

Natuurlijk is terug kijken best leuk en goed om te beseffen wat er allemaal is veranderd. Maar we kijken ook weer vooruit want de kerk blijft natuurlijk bestaan en zeker ook de activiteiten van de PKN kerkelijke gemeente Raard/Bornwird/Foudgum. 

Reactie schrijven

Commentaren: 1
 • #1

  Martje Quarre-Siedsma (dinsdag, 01 november 2016 14:26)

  Wat mooi om te lezen dat dit kerkgebouw 100 jaar oud is.
  Mijn ouders Harm en Riemke Siedsma gingen hier naar de kerk.Mijn vader werkte bij boer Idsardi in Betterwird waar ik 3 juni 1948 geboren ben.
  Ik ben dus in deze mooie kerk gedoopt,weet niet precies wanneer ,maar zal een paar weken later geweest zijn.Misschie staat het nog ergens in de boeken dat ik gedoopt ben ,zou er graag een copie van willen hebben als dat mogelijk ,ook van de dominee.Was net na de oorlog heb heel weinig herinneringen van de eerste jaren.Hopen dat jullie een mooie herdenking hebben gehad.Alvast bedankt.
  Met Vr Gr Martje Quarre -Siedsma.